Jak zdobyć gwarancję de minimis?

2013-12-09 17:31:00

Firmy, podobnie jak klienci indywidualni, czasami potrzebują poprawić swoją płynność finansową z pomocą środków pozyskanych z banku. Produkty przeznaczone dla obu grup są z reguły podobne, wyjątkiem jest jednak preferencyjny kredyt obrotowy z gwarancją de minimis, z którego korzystać mogą tylko przedsiębiorcy. Na czym polega taka pożyczka i kto może na nią liczyć?

Gwarancja de minimis przewidziana jest tylko dla wiarygodnych kredytobiorców, którzy zaczynają dopiero przygodę z prowadzeniem własnego biznesu. Preferencyjne kredyty obrotowe tego typu pomagają finansować bieżącą działalność dzięki zapewnieniu płynności finansowej. Z założenia przeznaczone są dla sektora małych firm.

Z gwarancji de minimis dla solidnych kredytobiorców skorzystać mogą jedynie:

- mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do maksymalnie 10 pracowników i nieprzekraczające 2 mln euro obrotu rocznie,

- małe przedsiębiorstwa – angażujące mniej niż 50 pracowników, których obrót roczny musi być niższy od 10 mln euro,

- średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników, przy czym obrót roczny firmy musi pozostawać poniżej 50 mln euro lub bilans roczny nie przekraczać 43 mln euro.

Na czym dokładnie polega gwarancja de minimis? Bank Gospodarstwa Krajowego ma obecnie podpisaną umowę z 19 bankami komercyjnymi. W ramach tych porozumień poszczególne banki udzielają kredytu obrotowego firmom, a w zamian za to BGK gwarantuje, że w razie braku spłaty, to on pokryje koszty pozostające do uregulowania. Gwarancja de minimis sama w sobie nie oznacza jednak łatwiejszej drogi do zdobycia pożyczki. W procedurze rozpatrywania wniosku banki stosują te same procedury, co przy standardowych kredytach. Dużym atutem gwarancji jest niewątpliwie możliwość ubiegania się o wyższe kwoty finansowań, które w innym przypadku nie byłyby dostępne.

Musimy pamiętać o tym, że samo zdobycie gwarancji de minimis wiążę się z pewnymi wymaganiami koniecznymi do spełnienia. Przedsiębiorca starający się o wsparcie nie może znajdować się w bankowym rejestrze niesolidnych klientów, a podczas składania wniosku nie może także posiadać niespłaconych dłużej niż 30 dni zadłużeń w kwocie przekraczającej 500 zł. Jeżeli przedsiębiorca korzystał już z pomocy de minimis, takiej jak zwolnienie podatkowe czy rozłożenie na raty zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to maksymalna wysokość gwarancji będzie uzależniona od otrzymanego już do tej pory wsparcia. Zsumowana kwota pomocy de minimis z bieżącego roku oraz dwóch poprzednich lat nie może przekraczać 200 000 euro. Wyjątkiem jest branża związana z transportem drogowym, gdzie trudniąca się tym firma może liczyć jedynie na gwarancję w łącznej kwocie 100 000 euro.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam