Zwiększ swój zarobek, oszczędzaj optymalnie

2014-06-04 13:51:00

Wszystkim nam zależy na posiadaniu oszczędności. Oczywiście podziw należy się każdemu, kto potrafi odkładać. Jednak równie ważne jest, aby nie osiadać na laurach, i starać się maksymalnie zwiększyć swój zarobek. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła przedstawić kilka wskazówek - jak tego dokonać.

Budowanie zaplecza finansowego wymaga od osoby oszczędzającej determinacji oraz umiejętności zrezygnowania z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych niepewnych korzyści. W powyższym stwierdzeniu chodzi głównie o przesunięcie w czasie momentu wydania pieniędzy. Środki dziś „zaoszczędzone” posłużą bowiem budowaniu kapitału na przyszłość.

Pieniądze można odkładać na wiele sposobów. Instrumenty oferowane przez rynek finansowy pozwalają pomnażać oszczędności zarówno w sposób bezpieczny, jak i ryzykowny. To klient sam decyduje, jaka metoda najbardziej mu odpowiada. Trzeba jednak wiedzieć, że bezpieczne rozwiązania nie zagwarantują osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu. Oprocentowanie lokat, obligacji skarbowych czy kont oszczędnościowych pozwala zarobić od 3 do 5 proc. w skali roku. Nie jest to wiele, zwłaszcza gdy marzy nam się kwota pozwalająca na beztroskie życie w przyszłości.

Na rynku funkcjonują jednak metody pozwalające zwiększyć nieco szansę na osiągniecie wyższego zysku.

Regularność wpłat
Dokonywanie systematycznych wpłat na konto oszczędnościowe czy regularny zakup jednostek uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego pozwala czerpać dodatkowe zyski dzięki tzw. efektowi procentu składanego. „Udogodnienie” to polega na tym, że oprocentowanie danego produktu jest naliczane nie tylko od wpłacanej kwoty pieniędzy, ale także od skumulowanych do tej pory odsetek. Tym samym efektywność oszczędności znacznie wzrasta. Warunkiem skorzystania z tej metody oszczędzania jest bezwzględny zakaz wypłacania narosłych dotychczas odsetek. Jeśli to zrobimy, to efekt naszej „kumulacji” w ogóle nie wystąpi.

Większa agresywność
Kolejnym sposobem na zwiększenie zysku z poczynionych przez klienta inwestycji jest dołożenie do swojego portfela oszczędnościowego bardziej ryzykownych instrumentów. Może to być zakup jednostek funduszy akcyjnych, zakup obligacji firmowych, czy chociażby samodzielna gra giełdowa. Warto wiedzieć, że to rozwiązanie jest skierowane do osób ze zwiększoną akceptacją ryzyka. W czasie dekoniunktury agresywne aktywa często bowiem przynoszą stratę. Niemniej jednak w czasie wzrostu gospodarczego pozwalają osiągać dużo wyższe stopy zwrotu niż np. tradycyjne lokaty bankowe.

Ponadto osoby oszczędzające agresywnie mogą nieco wygładzić wahania cen kupowanych aktywów (uśrednienie ceny) poprzez regularność przeprowadzania transakcji. Dzięki temu rozwiązaniu unika się bowiem zakupu instrumentu na tzw. górce.

Opisane powyżej przykłady korzystnie wpływają na efektywność gromadzenia oszczędności. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że sama efektywność to tylko część drogi. Dużo ważniejszym elementem jest samo rozpoczęcie procesu odkładania pieniędzy. Im wcześniej wypracujemy sobie ten nawyk, tym większą kwotę uda nam się uzbierać.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk