Zmienne oprocentowanie - czyli jakie?

2014-03-27 15:01:00

Oprocentowanie lokat standardowych może mieć charakter stały albo zmienny. Tylko zakładając te pierwsze wiadomo od razu, ile odsetek otrzyma się w dniu zapadalności depozytu. Oprocentowanie zmienne stosowane jest głównie w przypadku lokat na rok i dłużej. Wszystkie rachunki osobiste i oszczędnościowe, poza ewentualnymi promocjami, także są oprocentowanie stopą zmienną. Kiedy i kto może zmienić oprocentowanie lokaty czy konta oszczędnościowego?

Oprocentowanie zmienne stosuje się szczególnie w przypadku długoterminowych depozytów bankowych - czyli kont lub rocznych i dłuższych lokat. To miecz obosieczny - z jednej strony stopa procentowa może wzrosnąć, tym samym „podkręcając” tempo w jakich procentują środki, z drugiej strony jednak obniżka oprocentowania będzie miała odwrotny wpływ na zyski.

Ktoś może powiedzieć, że dla banków to sprytne rozwiązanie - wszak mogą ot tak obniżyć oprocentowanie lokat czy kont nawet do zera. W praktyce nie zawsze jest tak łatwo, poziom oprocentowania bywa ściśle zależny m.in. od wysokości stóp procentowych NBP albo inflacji, ponadto banki „montują” w regulaminach zapisy ograniczające w pewien sposób zapędy do nieuzasadnionego obniżania oprocentowania. Choć bywają i banki, które tworzą bardzo enigmatyczne i asekuranckie zapisy.

Banki konstruują oprocentowanie zmienne na różne sposoby. Najbardziej przejrzyste wydają się oferty, w których bank z góry określa, iż oprocentowanie lokaty wynosi np. „WIBOR 6M + 1 p. proc.”, a bazową stawkę WIBOR zmienia co 3 miesiące, biorąc pod uwagę np. ostatnią wartość z poprzedniego kwartału. Tak lub bardzo podobnie, tj. ściśle uzależniając oprocentowanie od stóp rynkowych WIBOR lub WIBID, przygotowują swoją ofertę lokat długoterminowych m.in. Meritum Bank, FM Bank czy Plus Bank, zaś kont oszczędnościowych - Alior Bank czy Getin Bank.

Niestety, dużo częściej aby zapoznać się dokładnie ze sposobem zmiany oprocentowania lokaty czy konta, trzeba zajrzeć do regulaminów banku, i poświęcić chwilę na odnalezienie interesujących nas informacji. A także na ich przyswojenie, co wcale nie jest proste. Weźmy pierwszy z brzegu bank – mBank. Oczywiście nie może on obniżyć oprocentowania bez powodu, ale motywów takiej zmiany wymienił w regulaminie naprawdę mnóstwo. Oprócz uzasadnionych - jak zmiana stóp NBP czy poziomu inflacji, także sytuacje gdy 1-miesięczna stopa WIBOR/EURIBOR/LIBOR ulegnie zmianie o 0,002 p. proc. (tak! Dwie tysięczne punktu procentowego!) albo jeśli mBank zostanie „zobowiązany (…) do zapłaty (…) kosztów do zapłaty których nie był zobowiązany w dniu zawarcia Umowy [z klientem]”. Co więcej, regulamin nie wyklucza sytuacji, gdy kierunek zmian oprocentowania będzie odwrotny do rynkowego - np. oprocentowanie konta oszczędnościowego spadnie po wzroście stopy WIBOR czy podwyżce stóp procentowych przez NBP”.

Dla kontrastu, dużo bardziej „proklienckie” zapisy dotyczące zmiany oprocentowania ma choćby SK Bank (ten bank jest o tyle ważny, że jego eLokata24 oprocentowana stopą zmienną jest obecnie najlepszą na rynku ofertą na 6 miesięcy). Bank z Wołomina zastrzega, iż uaktualni oprocentowanie tylko w przypadku zmiany stóp procentowych lub WIBOR-u 3M czy WIBID-u 1M (minimalnie o 0,1 p. proc.). Ponadto, obniżka oprocentowania nie będzie większa niż spadek stopy, a podwyżka niższa od niej.

Reasumując, przy decyzji o ulokowaniu środków na produkcie oszczędnościowym warto dowiedzieć się, kiedy bank jest uprawniony do majstrowania przy oprocentowaniu zmiennym. Bez tej wiedzy można się srogo rozczarować.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński