Za szybko na decyzję - stopy procentowe bez zmian

2016-02-03 09:52:00

Niecałe trzy tygodnie temu poznaliśmy decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Wtedy zostały one utrzymane na "starym" poziomie. Dziś zakończyło się kolejne posiedzenie tego organu, który postanowił kontynuować swoją dotychczasową politykę, a co za tym idzie również nie zmienił aktualnego poziomu stóp. Mówiąc wprost stopa referencyjna nadal przyjmuje wartość 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskontowa 1,75 proc.

Decyzje Narodowego Banku Polskiego dotyczące stóp procentowych to jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku finansowym. To od wysokości stóp zależy bowiem nie tylko poziom oprocentowania kredytów, ale także wartość odsetek uzyskiwanych na produktach oszczędnościowych.

W chwili obowiązywania niskich stóp procentowych (tak jest obecnie) cieszą się zwłaszcza posiadacze zobowiązań mieszkaniowych, ponieważ obniżeniu uległa płacona przez nich rata kredytowa. Dla przykładu jeszcze dwa lata temu rata 30-letniego kredytu hipotecznego na kwotę 300 tys. złotych zaciągniętego w styczniu 2009 roku wynosiła 1640 złotych , podczas gdy obecnie wynosi ona 1485 złotych. Tym samym dzięki NBP klienci hipoteczni oszczędzają miesięcznie kilkaset złotych.

Niestety to co dobre dla "dłużników" jest mało korzystne dla posiadaczy nadwyżek finansowych. Niski koszt pieniądza na rynku międzybankowym sprawia, że banki nie są skłonne oferować klientom wysoko oprocentowanych lokat czy kont oszczędnościowych. Średnie oprocentowanie tych pierwszych produktów ledwie przekracza dziś poziom 1,50 proc. w skali roku. Wykres tej zmiennej dla kwartalnych depozytów na kwotę 5 tys. złotych wygląda tak:

Średnie oprocentowanie lokat

Comperia Analytics

 

Ostatnia decyzja dotycząca obniżek stóp procentowych miała miejsce w marcu 2015 roku (cięcie o 50 pkt. bazowych). Jak widać na powyższym wykresie od tego momentu nastąpiło nagłe załamanie średniego oprocentowania lokat. Niestety wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie taka sytuacja będzie dalej kontynuowana. Ujemne, choć nieco rosnące w 2015 roku, odczyty inflacji oraz umiarkowany wzrost gospodarczy będą działały stabilizująco na działania Narodowego Banku Polskiego dotyczące prowadzonej przez niego polityki pieniężnej. Co więcej, w mediach da się słyszeć głosy o możliwej dalszej obniżce stóp procentowych, która może mieć miejsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk