Za co banki lubią klientów i jak poprawić swój scoring?

2010-06-18 09:34:50

Zakup mieszkania bądź samochodu jest bez pomocy bankowego kredytu bardzo trudny. Z kolei droga do jego otrzymania wiedzie przez bankowe sito analizy kredytowej. Warto się na tę przeprawę dobrze przygotować. Zatem w jaki sposób banki sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów? Co to jest scoring i jak można go polepszyć?

Kredyt bankowy odgrywa zasadniczą rolę w finansowaniu potrzeb zarówno tych o charakterze inwestycyjnym jak i konsumpcyjnym. Bez współpracy z bankiem zakup własnego mieszkania czy samochodu jest niemal niemożliwy.
 
Do złożenia wniosku kredytowego warto się zatem przygotować. Odpowiednie uporządkowanie posiadanych aktywów oraz zobowiązań może znacznie podnieść indywidualny scoring, a tym \ samym szanse na uzyskanie niezbędnego finansowania. W jaki sposób banki decydują o przyznaniu kredytu?
 
Scoring, czyli ocena zdolności kredytowej
Ocena zdolności kredytowej klienta odbywa się za pomocą tzw. scoringu. To punkty przydzielane potencjalnemu kredytobiorcy w oparciu o wypracowaną w banku metodologię. Z reguły chodzi o zestawienie charakteryzujących go danych osobistych i majątkowych z adekwatnymi danymi innych osób, których historię kredytową bank już zna. W ten sposób uzyskiwana jest tzw. miara ryzyka kredytowego.
 
Do najważniejszych informacji, jakie gromadzą banki należą przede wszystkim:
  1. zawód i wykształcenie,
  2. wiek i stan cywilny,
  3. liczba osób na utrzymaniu,
  4. forma i okres zatrudnienia,
  5. wysokość miesięcznych dochodów netto,
  6. posiadane karty kredytowe oraz inne zobowiązania kredytowe.
 
Ponadto, oprócz przedstawionego powyżej tzw. scoringu aplikacyjnego, banki coraz częściej biorą pod uwagę także tzw. scoring behawioralny. Chodzi o analizę rzetelności spłaty posiadanych przez klienta zobowiązań. Dla przykładu, systematyczna obsluga obciążeń na karcie kredytowej może podnieść scoring w trakcie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Z kolei zaległości w obsłudze debetu będą miały efekt dokładnie odwrotny.
 
Scoring i co dalej?
Ustalenie scoringu to jednak nie wszystko. Jego wysokość (od 0 do 1) wcale nie świadczy jeszcze o uzyskaniu wymarzonego kredytu. Wszystko zależy tak naprawdę od tzw. punktu odcięcia, czyli minimalnej liczby punktów wymaganej do udzielenia pozytywnej decyzji kredytowej.
 
Ustalenie danego poziomu zależy od dwóch czynników – macierzy pomyłek i ich kosztu. Dane przedstawiamy na poniższym rysunku.
 
Macierz pomyłek
 scoring
TP – osoba, której przyznaliśmy kredyt go spłaciła (true positive)
FP – osoba, której przyznaliśmy kredyt by go nie spłaciła (false positive)
FN – osoba, której nie przyznaliśmy kredytu by go spłaciła (false negative)
TN – osoba, której nie przyznaliśmy kredytu by go nie spłaciła (true negative)
 
Innymi słowy ustalenie poziomu, od którego bank jest skłonny przyznać nam pożyczkę, zależy od  tego jaki jest stosunek prawdopodobieństwa w przypadku gdybyśmy dostali kredyt a go nie spłacili (FP) i w przypadku gdybyśmy kredytu nie dostali a byli w stanie go spłacić (FN).
 
Koszt poszczególnych błędów to natomiast strata potencjalnych odsetek w przypadku nieudzielenia kredytu osobie, która by go spłaciła oraz utrata kapitału gdy osoba, która otrzymała kredyt go nie spłaca.
 
Zdolność kredytowa – jak ją podnieść
Znając mechanizm, za pomocą którego banki decydują o udzieleniu kredytu możemy zrobić naprawdę wiele w celu zwiększenia szans jego otrzymania. Do najprostszych sposobów na podniesienie scoringu zaliczyć należy:
  1. Zwiększenie pewności zatrudnienia (zamiana umów cywilnych na umowę o pracę, wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy)
  2. Spłata innych kredytów(zamknięcie debetu w koncie, rezygnacja z kart kredytowych)
  3. Uzyskanie pozytywnej historii kredytowej (regularna spłata wcześniejszego kredytu gotówkowego, systematyczne wpłaty na konto w danym banku).
 
Podsumowując, klienci nie muszą wcale stawać biernie do walki o kredyt. Naturalnie zmiana danych osobistych, takich jak wykształcenie czy stan cywilny, jest bardzo trudna. Niemniej jednak, odpowiednie uporządkowanie swoich finansów może znacznie poprawić pozycję negocjacyjną w stosunku do banku.
 
Michał Kwiatkowski
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam