Nest Bank podwyższył oprocentowanie lokat

2020-01-31 13:56:41

Nest Bank podniósł oprocentowanie swoich lokat bankowych na 4, 5 i 6 miesięcy. Oprocentowanie może sięgnąć nawet 2,10% w skali roku.

Oferta promocyjna dotyczy nowo zakładanych lokat w ofercie Nest Lokata Lojalna oraz Nest Lokata Nowe Środki. W przypadku Nest Lokaty Lojalnej, skorzystanie z promocji jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: comiesięczny wpływ wynagrodzenia na konto w wysokości min. 1000 zł oraz akceptacja i utrzymanie zgód marketingowych. Niespełnienie tych warunków będzie skutkowało naliczeniem standardowego oprocentowania, tj. 1,20%, zaś po ich spełnieniu można uzyskać od 1,80% do 2,10%, w zależności od terminu lokaty.

Nest Lokata Nowe Środki jest z kolei powiązana z posiadaniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Założenie tej lokaty z użyciem posiadanego w Neście rachunku powoduje podwyższenie oprocentowania o 0,20% w stosunku do standardowej oferty. I tak, można zyskać od 1,90% do 2,00% w skali roku, zależnie od terminu lokaty.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam