Wytrwałość w oszczędzaniu sposobem na przyszłą emeryturę

2013-06-03 10:44:16

Nie jesteśmy przyzwyczajeni do oszczędzania na emeryturę. Wydaje się ona tak odległa, że nadwyżki finansowe wolimy przeznaczyć na bieżące potrzeby. W sytuacji, gdy wiele wskazuje na to, że przyszłe świadczenia będą niewystarczające do pokrycia wszystkich ponoszonych wydatków nie jest to dobre podejście Jak zatem przygotować się na taką ewentualność? Comperia.pl podpowiada.

Temat konieczności finansowego zabezpieczenia przyszłości poruszany jest praktycznie od zawsze, ale ostatnio przybrał na sile. W mediach, wśród polityków i ekonomistów trwa głośna dyskusja o likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych, które miały za zadanie gromadzenie i pomnażanie pieniędzy uczestników do czasu ich przejścia na emeryturę. W związku z tym, że niewiadomy jest ich dalszy los, warto samodzielnie zadbać o swoją przyszłość.

Rynek finansowy oferuje bardzo wiele instrumentów, które z powodzeniem można wykorzystać do gromadzenia oszczędności. Produkty te, w zależności od upodobań klienta oraz jego akceptacji ryzyka, gwarantują mniejsze bądź większe bezpieczeństwo.

Do grupy bezpiecznych produktów można zaliczyć przede wszystkim obligacje skarbowe, konta oszczędnościowe oraz tradycyjne lokaty bankowe. Instrumenty te, choć nie gwarantują osiągnięcia zbyt wysokich stóp zwrotu, (od 3 do 5 procent w skali roku), to jednak zapewniają ochronę ulokowanym na nich środkom.

Innym rozwiązaniem, obarczonym dużo większym ryzykiem, jest zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub też samodzielna gra giełdowa. Zakres walorów, w jakie może inwestować przeciętny klient zarówno w jednym, jak i drugim przypadku, jest olbrzymi. Może on odkładać swoje pieniądze w obligacjach, nieruchomościach, czy też w akcjach poszczególnych spółek. Po stronie klienta pozostaje tylko wybór, czy zrobi to samodzielnie, czy powierzy to zadanie specjalistom.

Mało popularnym, ale bardzo interesującym instrumentem sprawdzającym się przy długoterminowym oszczędzaniu są PSO, czyli plany systematycznego oszczędzania. Polegają one na regularnym nabywaniu jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu inwestycyjnym przez określony umową okres (zazwyczaj przez kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat). W tym przypadku tych produktów klient sam wybiera strategię inwestycyjna zgodną z jego akceptacją ryzyka.

Najważniejszą kwestią w przypadku oszczędzania pieniędzy na przyszłą emeryturę jest systematyczność. Comiesięczne odkładanie choćby niewielkiej kwoty w długim terminie pozwoli uzbierać naprawdę dużą sumę pieniędzy. Przykładowo - odkładając co miesiąc 500 zł na koncie oszczędnościowym oprocentowanym 4 proc. w skali roku, po 25 latach można uzbierać blisko 260 tys. złotych (obliczenia nie uwzględniają podatku i inflacji), a to pozwoli nam na „dokładanie” do emerytury 1500 zł przez ponad 20 lat.

Problem przyszłych emerytur może okazać się większy niż nam się wydaje. Wiele wskazuje na to, że wysokość wypłacanych świadczeń będzie stanowiła zaledwie 30 - 40 proc. ostatniego pobranego wynagrodzenia. Dlatego warto mieć środki, by móc brakującą część uzupełnić posiadanymi oszczędnościami. Tylko w ten sposób uda się, przynajmniej częściowo, utrzymać dotychczasowy standard życia.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk