W jaki sposób bezpiecznie oszczędzać pieniądze?

2012-04-11 15:03:19

Każdy z nas chce, by oszczędzane przez niego pieniądze były bezpieczne. I nie ma znaczenia, czy lokujemy 100 zł, czy milion – pewność, że nie przepadną jest dla inwestorów kluczowa. Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl pokazują trzy sposoby bezpiecznego lokowania oszczędności.

Lokata bankowa

Najbardziej znanym i najpopularniejszym sposobem pomnażania oszczędności jest lokata bankowa. Jest to również najprostszy sposób pomnażania pieniędzy - osoba dysponująca nadwyżkami deponuje je, na określony z góry okres, na specjalnym rachunku bankowym. W zamian za to otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie, czyli odsetki.

Lokata bankowa jest bardzo bezpiecznym sposobem na pomnażanie pieniędzy, ponieważ środki powierzone danemu bankowi są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Pieniądze zabezpieczone są w 100 proc. do sumy nieprzekraczającej 100 tys. euro.

Fundusz obligacji lub fundusz pieniężny

Drugą metodą, która z powodzeniem jest wykorzystywana do lokowania nadwyżek finansowych w bezpieczny sposób są jednostki uczestnictwa wybranych funduszy inwestycyjnych. Ponieważ w czasie kryzysu fundusze nie kojarzą się z zyskami, warto zaznaczyć, że chodzi o fundusze prowadzące bezpieczną politykę inwestycyjną, czyli fundusze obligacji skarbowych bądź fundusze rynku pieniężnego.

Podmioty te gromadzą od uczestników pieniądze i lokują je w wybrany rodzaj aktywów. W związku z tym, że zarówno obligacje skarbowe, jak i instrumenty rynku pieniężnego uważane są za bezpieczne, to i same lokowanie środków w za pomocą tych podmiotów nie wiąże się z dużym ryzykiem.

Obligacje Skarbu Państwa

Trzecim rodzajem instrumentów służących do bezpiecznego pomnażania pieniędzy są obligacje, których emitentem jest skarb państwa. Z punktu widzenia inwestorów to właśnie obligacje skarbowe uznawane są za najbezpieczniejsze. Do niedawna trudno sobie było wyobrazić bankructwo jakiegoś kraju, ale przykład Grecji pokazał, że nie jest to aż tak nierealne.

Osoby zainteresowane obligacjami skarbu państwa mogą wybierać instrumenty nie tylko wg kryterium czasu, na jaki chcą ulokować swoje pieniądze, ale także np. częstotliwości wypłaty odsetek.

Przedstawione powyżej propozycje są skierowane do osób, które ponad możliwą do osiągnięcia stopę zwrotu cenią sobie bezpieczeństwo swoich pieniędzy. Wymienione instrumenty w głównej mierze mają właśnie chronić wpłacony kapitał. Trzeba jednak pamiętać, że każdy z nas jest inny i inaczej podchodzi do kwestii oszczędzania. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl