Nawet 13 tys. zł ulgi mieszkaniowej. Rząd podał warunki pomocy dla nabywców pierwszego mieszkania lub domu

Wczoraj (w środę, 27 maja) na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, którego celem jest złagodzenie negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na rynek nieruchomości.

Projekt przewiduje wprowadzenie działań osłonowych nie tylko w kierunku przyspieszenia rozwoju sektora budownictwa służącego pokryciu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywców, ale i ożywienia rynku mieszkań na wynajem. W tym artykule zajmiemy się działaniami skierowanymi jedynie do osób nabywających nieruchomość na własne potrzeby.

By popyt na mieszkania nie zmalał

W uzasadnieniu projektu czytamy, że potrzeba aktywizacji rynku nieruchomości na sprzedaż wynika z przewidywanego przez rządowych ekspertów spadku transakcyjności w sektorze mieszkań na sprzedaż z uwagi na:

  • prognozowany spadek dochodów ludności, wzrost bezrobocia i zmniejszenie liczby imigrantów,
  • zaostrzenie polityki kredytowej banków (podnoszenie wymaganego minimum wkładu własnego),
  • negatywne nastroje społeczne, objawiające się wstrzymywaniem decyzji o zakupie nieruchomości z uwagi na niepewność sytuacji gospodarczej.

Ulga tylko dla młodych

Jednym z rozwiązań, które mają przysłużyć się do realizacji postawionych celów gospodarczych, jest ulga PIT dla osób nabywających pierwsze mieszkanie lub dom.

Z tzw. ulgi na zasiedlenie będą mogły skorzystać osoby do 35 roku życia (w przypadku małżeństw brany będzie pod uwagę wiek młodszego małżonka) na zakup mieszkania z rynku pierwotnego lub budowę domu. Będą jednak obowiązywać limity. Maksymalna powierzchnia użytkowa nieruchomości przyjmowana do wyliczenia ulgi podatkowej nie może przekraczać 150 m kw. w przypadku lokali w zabudowie wielorodzinnej i 300 m kw. w przypadku domów jednorodzinnych.

Od podatku odliczysz od ok 5 tys. do prawie 13 tys. zł

Koszt odliczenia zależny będzie od wielkości gospodarstwa domowego podatnika i wysokości kosztów budowy mieszkań na danym obszarze, według stawek publikowanych co pół roku przez wojewodów. Bazową wartością ma zostać uznany średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych zgodnie z art. 2 pkt. 14 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, ustalany według stanu na 31 grudnia roku, w którym podatnik nabył lokal lub rozpoczął użytkowanie domu.

Odrębnie są wyliczane wskaźniki dla miast wojewódzkich i gmin z nimi sąsiadujących oraz pozostałych gmin w poszczególnych województwach.

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku wskaźnik ten wynosił średnio 4 597 zł. Przyjmując tę wartość za hipotetyczną stawkę bazową, wysokość możliwych odliczeń przedstawiałaby się następująco:

Wysokość ulgi PIT
przy założeniu wysokości wskaźnika przeliczeniowego: 4 5 97 zł

Singiel

4 597 zł

Małżeństwo bezdzietne

9 194 zł

Singiel z 1 dzieckiem

5 746,25 zł

Małżeństwo z 1 dzieckiem

10 343,25 zł

Singiel z 2 dzieci

6 895,50 zł

Małżeństwo z 2 dziecim

11 492,50 zł

Singiel z 3 dzieci

8 044,75 zł

Małżeństwo z 3 dziecim

12 641,75 zł

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl [dostęp: 28.05.2020 r.]

Jak wynika z powyższej tabeli, największe korzyści podatkowe mogą osiągnąć rodziny z co najmniej trójką dzieci. To jednak nie koniec korzyści przewidzianych dla dużych rodzin. Gospodarstwa domowe w modelu 2+3 będą dodatkowo z warunków dotyczących wieku i pierwszego mieszkania.

By nie utracić prawa do ulgi, nie można sprzedać nabytego mieszkania lub domu w ciągu 5 lat od zasiedlenia.

Projekt ustawy został przekazany do uzgodnień międzyresortowych, które mają zostać zakończone w ciągu 21 dni.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam