Ubezpieczenia w produktach bankowych cz.2

2012-11-27 15:41:11

Osoby zaciągające w bankach kredyty muszą lub mogą skorzystać z dodatkowych ubezpieczeń, m.in. Na wypadek śmierci, następstw nieszczęśliwych wypadków czy utraty pracy. Comperia.pl dokładnie przedstawia tę problematykę.

W ostatnim artykule poświęconym ubezpieczeniom w produktach bankowych dużą uwagę poświęciliśmy opisaniu polis występujących w kredytach hipotecznych i kartach płatniczych. Mowa była o ubezpieczeniu pomostowym, ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego, polisach chroniących przed kradzieżą karty, a także o usługach assistance. W dzisiejszej odsłonie więcej czasu poświęcimy ubezpieczeniom, których głównym zadaniem jest ochrona kredytobiorcy. Zobaczmy zatem o czym mowa. Decydując się na zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania kredytobiorca bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Wiąże się ona z koniecznością terminowego regulowania rat kredytowych, a także z utrzymaniem przez niego szeroko rozumianej płynności finansowej. Życie niestety lubi płatać figle, i nie wszystkie wydarzenia da się z dużym wyprzedzeniem przewidzieć. Dlatego warto się przed nimi zabezpieczyć, wykupując odpowiednie ubezpieczenie.

Te najczęściej spotykane to ubezpieczenie na wypadek śmierci, ubezpieczenie na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym czasowej niezdolności do pracy) oraz ubezpieczenie na wypadek utraty pracy.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci jest często spotykane zarówno w „hipotekach”, jak i w kredytach gotówkowych. W tego typu polisach spłata pozostałej części kredytu przez ubezpieczyciela następuje w przypadku zgonu kredytobiorcy. Oczywiście cała operacja wymaga spełnienia pewnych formalności tj. złożenia odpowiedniego wniosku przez bank lub rodzinę zmarłego oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów takich jak chociażby akt zgonu.

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie na wypadek śmierci jest swego rodzaju zabezpieczeniem najbliższej rodziny kredytobiorcy. W przypadku wystąpienia tego nieszczęśliwego zdarzenia nie będą oni musieli spłacać zaciągniętego zobowiązania. Ubezpieczenie na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków w głównej mierze ma za zadanie chronić samego kredytobiorcę. Polega ono na tym, że momencie gdy dozna on trwałego uszkodzenia ciała (najczęściej na skutek nieszczęśliwego wypadku) lub poważnie zachoruje - ubezpieczyciel spłaci część lub całość zaciągniętego wcześniej zobowiązania.

Oczywiście owo uszkodzenie ciała i choroba muszą spowodować, że dana osoba jest niezdolna do wykonywania pracy i tym samym nie jest w stanie osiągać dochodu umożliwiającego spłatę kredytu. Aby ubezpieczyciel dokonał spłaty kredytu konieczne jest złożenie przez kredytobiorcę odpowiedniego wniosku oraz dokumentów potwierdzających niezdolność do pracy. Czasem jest jeszcze wymagane dostarczenie zaświadczenia z ZUS lub KRUS.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy to kolejny rodzaj polisy, która ma chronić samego kredytobiorcę, gdy ten z przyczyn od niego niezależnych utraci swoje źródło dochodów. Zazwyczaj dotyczy ono osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, choć zdarzają się ubezpieczenia dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Dzięki ubezpieczeniu na wypadek utraty pracy ubezpieczyciel przez pewien okres (najczęściej przez 6 lub 12 m-cy) będzie spłacał za kredytobiorcę jego raty kredytowe. Warto wiedzieć, że utrata pracy nie może nastąpić z winy pracownika, ani z jego woli. Oznacza to, że zwolnienie dyscyplinarne, czy też rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron nie jest akceptowane przez ubezpieczyciela.

Głównym zadaniem przedstawionych powyżej ubezpieczeń jest ochrona kredytobiorcy lub też, w skrajnych wypadkach, jego najbliższej rodziny przed koniecznością spłacania rat kredytowych. Trzeba jednak być świadomym, że polisa polisie nie równa i dlatego przed wykupieniem jakiegokolwiek ubezpieczenia należy bardzo dokładnie zapoznać się z OWU - Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeniowymi danego towarzystwa.

Dlaczego uważna lektura OWU jest kluczowa? Może się bowiem okazać, że niektóre choroby bądź wypadki znajdują się na liście tzw. wykluczeń. A wtedy o odszkodowaniu nie ma nawet co myśleć. Niemniej jednak nie ma co się zrażać do ubezpieczeń dołączanych do produktów kredytowych. Dzięki nim osoby zadłużone zyskują to co w życiu jest bardzo ważne, czyli bezpieczeństwo finansowe. Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam