29.02.2016, 08:55

Rodzina 500+, czyli gdzie odkładać pieniądze aby dziecko miało z nich pożytek

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 7     / 10 (oddano 3 głosów)

Rodzina 500+, czyli gdzie odkładać pieniądze aby dziecko miało z nich pożytek
Wyobraźcie sobie sytuację, w której przez kilka lub nawet kilkanaście lat ktoś zupełnie bezinteresownie daje Wam co miesiąc kwotę w wysokości 500 złotych (na tym właśnie będzie polegał program Rodzina 500+). Skoro do tej pory udawało Wam się przeżyć bez takiego wsparcia, to nic nie stoi na przeszkodzie aby uzyskaną "zapomogę" w całości przeznaczyć na budowanie zaplecza finansowego dla swoich podopiecznych. Pytanie tylko gdzie gromadzić takie pieniądze, aby zapewnić im całkowite bezpieczeństwo?

Ostatnio dużo się mówi o programie "Rodzina 500+", dzięki któremu rodzice przynajmniej dwójki dzieci (w wybranych przypadkach także jednego) mogą uzyskać od Państwa dofinansowanie w wysokości 500 złotych. Kwota całkiem duża biorąc pod uwagę, że może ona być wykorzystana dla zapewnienia "lepszego" startu w dorosłe życie naszym pociechom. Dobrze ten temat został już przedstawiony w tekście mojego redakcyjnego kolegi Mikołaja, który jest dostępny TUTAJ, więc nie będę się powtarzał.

Problem na jakim chciałem się skupić dotyczy instrumentów, na których owe 500 złotych powinniśmy odkładać aby zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo. Co jak co, ale zgromadzona w ten sposób gotówka z pewnością okaże się bardzo przydatna w opłaceniu czesnego za studia, wsparciu dziecka podczas zakładania własnego biznesu czy choćby jako wkład własny podczas kupowania jego pierwszej kawalerki.

Przyjmując tylko, że wspomniane 500 złotych przykładowa rodzina 2+2 będzie otrzymywała przez okres 15 lat, to nie wykorzystując żadnych instrumentów finansowych uda jej się uzbierać sumę 90 tys. złotych. Trzeba jednak zaznaczyć, że trzymanie takiej gotówki "w skarpecie" to niezbyt udany pomysł, ponieważ narażamy się na spadek realnej wartości takiej kwoty na skutek inflacji. Dlatego też totalnym minimum jest lokowanie tych środków na produktach nie tyle inwestycyjnych (choć na takich też można), ale na takich które ochronią ją przed wzrostem cen jaki występuje w gospodarce. Dobrymi przykładami takich rozwiązań są chociażby:

Lokaty bankowe

To jedne z najprostszych instrumentów służących do gromadzenia oszczędności. Ich największymi zaletami są między innymi szeroka dostępność (oferowane przez każdy bank) oraz łatwość obsługi, która polega na tym, iż posiadacz nadwyżek finansowych wpłaca je do banku na określony umową czas, a po jego upłynięciu otrzymuje swoje pieniądze z powrotem wraz z odsetkami.

Wykorzystywanie lokat do długoterminowego oszczędzania ma jednak jedną zasadniczą wadę, którą jest konieczność odnawiania danego depozytu. Lokaty zakładane są na określony czas - np. na 3, 6, 12 miesięcy lub dłużej. Po zakończeniu jednej lokaty konieczne jest założenie kolejnej, co powoduje, że oszczędzający musi pilnować terminu jej zapadalności.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że lokaty są zakładane na ściśle określoną kwotę - nie można dopłacać kolejnych środków w trakcie ich trwania. To może być spore utrudnienie, gdyż wsparcie w postaci 500 złotych ma być wypłacane co miesiąc. No chyba, że ktoś każdego miesiąca będzie zakładał depozyt właśnie na taką sumę - choć w wielu bankach minimalna kwota jaką można ulokować to 1000 złotych.

Konta oszczędnościowe

To kolejne bardzo popularne produkty służące do regularnego gromadzenia pieniędzy. Do ich walorów z pewnością można zaliczyć prostotę działania i łatwość obsługi - wiele rachunków można obsługiwać z poziomu własnego ROR-u.

W przeciwieństwie do wymienionych powyżej lokat, konta oszczędnościowe da się zasilać w dowolnym momencie. Tym samym rodzina, która raz w miesiącu otrzyma wspomniane świadczenie w wysokości 500 złotych bez żadnych problemów będzie mogła ją wpłacić na swój rachunek oszczędnościowy.

Co istotne, prowadzenie kont oszczędnościowych ma charakter ciągły, czyli ulokowane na nich pieniądze są zawsze oprocentowane - nie trzeba pamiętać o odnawialności, jak to jest w przypadku lokat.

Podczas poszukiwania najlepszych kont oszczędnościowych warto zwrócić uwagę na to, że na ogół wysokie oprocentowanie tych rachunków (nawet 4 proc. w skali roku) obowiązuje tylko przez dany okres promocyjny np. 3 miesiące lub jest ograniczone jakąś kwotą np. do 10 tys. zł.

Detaliczne obligacje skarbowe

To kolejny instrument (po kontach oszczędnościowych), który z powodzeniem sprawdzi się w regularnym odkładaniu pieniędzy. Wynika to z faktu, że papiery te są emitowane każdego miesiąca (można je wtedy bez problemu nabywać) a także to, że ich cena emisyjna wynosi dokładnie 100 złotych. Tym samym rodzina, która otrzyma wsparcie w wysokość 500 złotych bez żadnych problemów ulokuje je w tych instrumentach.

Do zadań osoby oszczędzającej pozostaje tylko wybór konkretnego rodzaju obligacji. Każdego miesiąca Ministerstwo Finansów oferuje papiery o dwu-, trzy-, cztero- i dziesięcioletnim okresie zapadalności oraz o różnym oprocentowaniu. Na przykład obligacje dwuletnie oferują stałe odsetki, zaś pozostałe kuszą inwestorów zmiennym poziomem tego parametru. Dzięki takiej różnorodności każdy posiadacz nadwyżek finansowych z pewnością znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Więcej szczegółów dotyczących tego rodzaju instrumentów można znaleźć w oddziałach banku PKO BP oraz na stronie obligacjeskarbowe.pl.

Fundusze rynku pieniężnego

Ostatnim rozwiązaniem, które dobrze pasuje do systematycznego odkładania pieniędzy są jednostki uczestnictwa funduszy pieniężnych. Wynika to po pierwsze z faktu, że rozwiązania te należą do bezpiecznych metod oszczędnościowych (lokują środki w bony skarbowe, bony pieniężne, obligacje o krótkim terminie do wykupu itp.), a po drugie, że ich zakup jest niebywale prosty do zrealizowania.

Osoba zainteresowana tą metodą pomnażania pieniędzy wystarczy, że zrobi przelew na rachunek bankowy wybranego wcześniej funduszu. Może tego dokonać z poziomu własnej bankowości elektronicznej lub też przy wykorzystaniu odpowiednich platform inwestycyjnych (bossafund, supermarket funduszy itp.).

Co więcej, inwestując w fundusze pieniężne oszczędzający nie ma możliwości samodzielnego wyboru instrumentu, który zamierza nabyć (w obligacjach skarbowych sam wybiera interesujący go papier). Całkowitym doborem aktywów zajmuje się osoba zarządzająca danym funduszem.

Podsumowanie

Wymienione powyżej instrumenty doskonale sprawdzą się w regularnym gromadzeniu pieniędzy. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie one nie służą do wygenerowania jak najwyższej stopy zwrotu, a jedynie zabezpieczeniu przed wzrostem cen. Co więcej, zysk jaki można osiągnąć na każdym z nich jest ściśle uzależniony od aktualnej sytuacji gospodarczej (stóp procentowych, inflacji itd.) Obecnie potencjalny zarobek z tych rozwiązań wynosi od 2 do 3 procent w skali roku. Pamiętajcie jednak, że lepiej uzyskać choćby minimalne odsetki, niż nie mieć ich wcale.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (29.02.2016).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Jacek Kasperczyk
, ekspert Comperia.pl
612 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora

zobacz blog autora