Rodzaje lokat bankowych

2013-02-06 10:24:50

Choć należą do jednych z najpopularniejszych produktów wykorzystywanych do pomnażania oszczędności, to i tak część osób nie do końca rozumie mechanizm ich działania. Problem pojawia się przy obliczeniu faktycznego zysku, ale także w nazewnictwie i w rozróżnieniu poszczególnych rodzajów. Mowa oczywiście o lokatach bankowych, które należą do ulubionych przez Polaków produktów depozytowych.

Lokata bankowa to jeden w podstawowych produktów bankowych, dzięki któremu możliwe jest bezpieczne pomnażanie posiadanych przez klienta pieniędzy. Deponent lokuje nadwyżki finansowe w banku, a po upływie określonego w umowie czasu otrzymuje je z powrotem wraz z narosłymi odsetkami. Teoretycznie wszystko jest logiczne i łatwe do zrozumienia. Czasem jednak nawet najprostsze rzeczy potrafią niemile zaskoczyć. W przypadku lokat dobrym przykładem takiego parametru jest oprocentowanie.

Rodzaj oprocentowania

W przypadku lokat bankowych występują dwa rodzaje oprocentowania: stałe i zmienne. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w tym pierwszym przypadku klient od razu wie jaką kwotę odsetek otrzyma, a co za tym idzie wie ile de facto zarobi po zakończeniu danego depozytu.

W drugim przypadku oszacowanie przyszłego zysku jest dużo trudniejsze, gdyż bank w każdej chwili może obniżyć lub podwyższyć oprocentowanie, co od razu przełoży się na osiągnięty przez klienta wynik.

Dziwna nazwa

Kolejną sprawą wzbudzającą wiele kontrowersji wśród klientów jest stosowanie niezrozumiałego nazewnictwa depozytów. To najczęściej spotykane to chociażby lokata dynamiczna, czy lokata progresywna itd. Nazwa taka określa konkretny rodzaj depozytu bankowego. Oprocentowanie takiej lokaty rośnie wraz z jej trwaniem. W pierwszych miesiącach jest ono na ogół niskie - sięga kilku procent, po czym w końcowej fazie może osiągnąć nawet kilkanaście procent.

Ważne jest aby podczas oceny opłacalności takiej lokaty sprawdzić ile wynosi jej średnie oprocentowanie. W ujęciu całościowym zazwyczaj jest ono porównywalne do zwykłych depozytów bankowych.

Co z tą polisą?

Inny problem związany z depozytami bankowymi dotyczy tzw. polisolokat. Produkty te, choć w gruncie rzeczy bardzo przypominają tradycyjne lokaty, w rzeczywistości są polisami ubezpieczeniowymi na życie lub dożycie. Z punktu widzenia klienta oznacza to, że środki zdeponowane na takich produktach nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (100 proc. ochrony do kwoty 100 tys. euro), a Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (50 proc. ochrony, ale nie więcej niż 30 tys. euro).

Poza tą różnicą polisolokata działa identycznie jak zwykły depozyt. Oznacza to, że po wygaśnięciu podpisanej umowy, klient otrzymuje zwrot wpłaconych środków wraz z narosłymi odsetkami, od których nie jest pobierany podatek (świadczenia wypłacana z produktów ubezpieczeniowych są zwolnione z obowiązku podatkowego).

Lokata bankowa to jeden z najpopularniejszych produktów służących do pomnażania oszczędności. Jego największymi zaletami są bezpieczeństwo oraz prosta konstrukcja. Niemniej jednak nawet przy najprostszych rozwiązaniach mogą rodzić się problemy, dlatego jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości pytajmy dokładnie doradcę, u którego zakładamy dany produkt a potem uważnie czytajmy wszystkie umowy. Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk