Ranking banków, w których możesz zainwestować w fundusze

2016-05-10 10:17:00

Chcąc inwestować w fundusze inwestycyjne nie musimy wertować osobno oferty każdego TFI – często po prostu wchodzimy do systemu bankowości internetowej swojego banku i kupujemy jednostki tych funduszy, którymi jesteśmy zainteresowani. Właśnie – a który bank ma najszerszą ofertę? Najwięcej subfunduszy? Najwięcej TFI? Gdzie można nabywać jednostki online? Comperia.pl przygotowała ranking banków oferujących fundusze inwestycyjne.

Metodologia rankingu:

Porównywarka finansowa Comperia.pl wzięła pod lupę banki dystrybuujące jednostki funduszy inwestycyjnych. Zapytano banki o szerokość i elastyczność ich oferty funduszy inwestycyjnej, a dokładnie:
• Liczbę TFI w ofercie
• Liczbę subfunduszy w ofercie
• minimalną kwotę pierwszej wpłaty (spośród wszystkich subfunduszy)
• możliwość zakupu jednostek online z poziomu bankowości elektronicznej albo oddzielnej platformy

W pierwszych dwóch kategoriach do zdobycia było od 1 do 5 pkt. Przy pytaniu o minimalną kwotę pierwszej wpłaty nagradzano maksymalnie dwoma punktami (min. 0 pkt), zaś przy zagadnieniu zakupu jednostek online do zgarnięcia było od 0 pkt do 3 pkt. Zatem w sumie maksymalna liczba punktów rankingowych wynosiła 15.

W przypadku pytania o możliwość zakupu jednostek online zasada przyznawania punktów była prosta - odpowiedź twierdząca była nagradzana 3 pkt, a negująca 0 pkt.

W pozostałych kwestiach (liczba TFI, liczba subfunduszy i minimalna kwota inwestycji) zastosowano następującą metodologię:

• Bank z najlepszą ofertą w danej kategorii (tj. kolejno: najwięcej TFI w ofercie, najwięcej subfunduszy w ofercie, najniższa minimalna kwota wpłaty) otrzymywał maksymalną liczbę punktów
• Instytucja z najsłabszą ofertą otrzymywała 0 pkt
• Pozostałe banki otrzymywały punkty na zasadzie proporcjonalności

Dla przykładu: bank X dystrybuuje jednostki 22 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i to najwyższy wynik na rynku. W banku Y można nabyć jednostki funduszy tylko 1 TFI, więc dostaje on w tej kategorii 0 pkt. Każde dodatkowe TFI było „warte” więc ok. 0,238 pkt, czyli np. bank z 2 TFI w ofercie dostał 0,238 pkt, bank z 10 TFI 2,14 pkt, aż do 5 pkt, które dostał bank z 22 TFI (bank X).

Zwycięzcą rankingu Deutsche Bank!

Najwięcej punktów - 14,18 - zdobył Deutsche Bank. Klienci mają tu możliwość inwestowania w fundusze aż 19 TFI. Łączna liczba subfunduszy do dyspozycji klientów to 729 - z czego 134 zakłada inwestowanie wyłącznie w aktywa krajowe, a 595 także w aktywa zagraniczne. Na niektóre subfundusze można wpłacać kwoty już nawet od 100 zł.

Zakupu funduszy klient może dokonać poprzez system bankowości internetowej db easyNET. Deutsche Bank udostępnia także platformę db Navi Invest, która pomaga wyszukiwać i porównywać fundusze oraz budować swój indywidualny portfel inwestycyjny. Platforma jest oczywiście dostępna dla wszystkich klientów, nie tylko Deutsche Banku.

Podium uzupełniają Raiffeisen Polbank oraz Alior Bank. Raiffeisen Polbank ma najszerszą ofertę TFI (22, 340 subfunduszy). Alior Bank, pomimo nieco mniejszej liczby TFI w ofercie (15) daje możliwość inwestycji w aż 479 subfunduszy. W obu bankach da się nabyć jednostki już za 100 zł, w obu transakcje można dokonywać z poziomu systemu bankowości elektronicznej.

10 punktów przekroczył jeszcze BOŚ Bank z 20 TFI i 264 subfunduszami oraz mBank z 18 TFI i 229 subfunduszami.

Ranking banków oferujących fundusze inwestycyjne - punktacja
Nazwa banku
Liczba TFI w ofercie
Liczba subfunduszy w ofercie
Minimalna wymagana kwota wpłaty na subfundusz
Czy klient ma możliwość zakupu jednostek online z poziomu bankowości elektronicznej (lub oddzielnej platformy)?
SUMA
Deutsche Bank Polska
4,29
5,00
1,89
3,00
14,18
Raiffeisen Polbank
5,00
2,29
1,89
3,00
12,18
Alior Bank
3,33
3,26
1,89
3,00
11,48
Bank Ochrony Środowiska S.A.
4,52
1,76
1,89
3,00
11,18
mBank
4,05
1,51
1,89
3,00
10,46
Bank BGŻ BNP Paribas
2,62
1,13
1,89
3,00
8,64
1,90
0,98
2,00
3,00
7,89
PKO Bank Polski
0,71
0,29
1,89
3,00
5,90
Bank BPH
0,71
0,24
1,89
3,00
5,85
Citi Handlowy
2,14
1,57
1,89
0,00
5,61
Bank BPS
0,00
0,00
1,89
3,00
4,89
Bank Millennium
1,19
1,09
1,89
0,00
4,17
Bank Pekao
0,00
0,03
0,00
3,00
3,03
Bank Zachodni WBK
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
Bank Pocztowy
0,24
0,15
1,89
0,00
2,29
Credit Agricole
0,24
0,01
2,00
0,00
2,25
Getin Noble Bank
0,24
0,02
1,05
0,00
1,31
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

 

Ranking banków oferujących fundusze inwestycyjne - szczegóły ofert
Nazwa banku
Liczba TFI w ofercie
Liczba subfunduszy w ofercie
Minimalna wymagana kwota wpłaty na subfundusz
Czy klient ma możliwość zakupu jednostek online z poziomu bankowości elektronicznej (lub oddzielnej platformy)?
Deutsche Bank Polska
19
729
100,00 zł
tak
Raiffeisen Polbank
22
340
100,00 zł
tak
Alior Bank
15
479
100,00 zł
tak
Bank Ochrony Środowiska S.A.
20
264
100,00 zł
tak
mBank
18
229
100,00 zł
tak
Bank BGŻ BNP Paribas
12
174
100,00 zł
tak
ING Bank Śląski
9
153
50,00 zł
tak
PKO Bank Polski
4
54
100,00 zł
tak
Bank BPH
4
47
100,00 zł
tak
Citi Handlowy
10
237
100,00 zł
nie
Bank BPS
1
6
10,00 zł
tak
Bank Millennium
6
168
100,00 zł
nie
Bank Pekao
1
16
1 000,00 zł
tak
Bank Zachodni WBK
1
12
1 000,00 zł
tak
Bank Pocztowy
2
34
100,00 zł
nie
Credit Agricole
2
13
50,00 zł
nie
Getin Noble Bank
2
15
500,00 zł
nie
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl