Przewłaszczenie

2009-07-28 00:00:00

Przewłaszczenie polega na przeniesieniu przez dłużnika (kredytobiorcę) własności należącej do niego rzeczy na wierzyciela (bank). Jednocześnie wierzyciel zobowiązuje się do przeniesienia własności tej rzeczy z powrotem na dłużnika po całkowitej spłacie kredytu.

W trakcie spłaty kredytu, mimo że właścicielem pojazdu jest bank, kredytobiorca może z niego korzystać w sposób określony w umowie. Banki mogą stosować przewłaszczenie częściowe (często 49 proc.), czyli wówczas stają się współwłaścicielem pojazdu lub całkowite, kiedy formalnie są jedynym właścicielem kredytowanego samochodu.

Przewłaszczenie jest mniej uciążliwym zabezpieczeniem niż zastaw rejestrowy, ponieważ po spłacie kredytu nie musimy wykreślać pojazdu z rejestru zastawów. Konieczne będzie jednak przerejestrowanie samochodu, ponieważ w dowodzie rejestracyjnym wpisanych jest dwóch właścicieli (w przypadku przewłaszczenia częściowego) lub jeden właściciel - bank (przewłaszczenie całkowite).

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl