Przed czym chroni Cię autocasco? Sprawdź z Comperią!

2010-04-14 08:54:30

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i musi je wykupić każdy właściciel pojazdu. Często wraz z OC, firmy ubezpieczeniowe dodatkowo proponują swoim klientom ubezpieczenie AC. Jest ono już znacznie droższe, jednak daje właścicielowi pojazdu ochronę finansową w razie powstania jakichkolwiek szkód. Czy aby na pewno? Czy posiadacze ubezpieczenia autocasco mogą czuć się w pełni bezpiecznie? Zobacz, kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić Ci odszkodowania!

Istota ubezpieczenia autocasco
Ubezpieczenie autocasco (AC) chroni właściciela pojazdu przez finansowymi skutkami częściowego lub całkowitego uszkodzenia jego samochodu. Inaczej mówiąc, w razie wystąpienia szkody na pojeździe, firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest pokryć koszty jego naprawy. Co więcej, szkoda może powstać z winy kierującego pojazdem, np. wskutek zderzenia z innym autem lub nieruchomym obiektem nieuczestniczącym czynnie w ruchu (m.in. drzewem, zwierzęciem, budynkiem). Dodatkowo, ubezpieczenie autocasco może obejmować ochroną również kradzież samochodu. Można zatem odnieść wrażenie, że po wykupieniu ubezpieczenia AC, kierowcy mogą spać spokojnie, gdyż cokolwiek złego stanie się z ich pojazdem, to i tak wszelkie szkody finansowe poniesie ubezpieczyciel. Okazuje się, że to tylko złudne poczucie bezpieczeństwa…
 
Czytaj OWU!
Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto dokładnie dowiedzieć się nie tyle, przed czym chroni, co bardziej - przed czym nie chroni nas AC. Warunki polisy autocasco w każdym zakładzie ubezpieczeniowym mogą być inne. Ściśle określone warunki ochrony ubezpieczeniowej określone są zawsze w tzw. ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). To właśnie na zapisy zawarte w OWU klient powinien zwrócić szczególną uwagę, gdyż często znajdzie tam długą listę zdarzeń niepodlegających ochronie. Konstrukcja wyłączeń może zaś być tak niekorzystna, że nawet w wydawałoby się najbardziej oczywistych przypadkach wystąpienia szkody - ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.
 
Znajdź najlepsze kredyty samochodowe - nowe i używane!
 
Zdarzenia wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczenie autocasco nie obowiązuje standardowo w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
● szkoda powstała z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem,
● kierujący był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
● kierujący nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu,
● pojazd nie posiadał aktualnego badania technicznego lub nie był zarejestrowany,
● informacje podane przy zgłoszeniu szkody były nieprawdziwe,
● szkoda powstała na skutek działań wojennych,
● pojazd użytkowany był w sposób niewłaściwy z przeznaczeniem,
● przyczyną szkody był niewłaściwie przewożony ładunek lub bagaż,
● w przypadku kradzieży, jeżeli kierujący pozostawił w aucie kluczyki, nienależycie zabezpieczył kluczyki przed osobami trzecimi, czy też nie uruchomił wszystkich zabezpieczeń chroniących przed kradzieżą (nie dotyczy kradzieży dokonanych z użyciem przemocy).
 
To jednak nie wszystko. Lista wyłączeń może być znacznie dłuższa. Ubezpieczyciel może wprowadzić w umowie zapis, że nie wypłaci odszkodowania, jeżeli kierowca naruszył przepisy drogowe lub szkoda powstała w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdu. Przykład: nie zauważasz znaku zakazu wjazdu (który na co dzień nie stoi w tym miejscu) i wjeżdżasz w dziurę, uszkadzając zawieszenie. W pierwszej chwili można uznać, że jest to sztandarowy przypadek, kiedy ubezpieczyciel pokryje szkody. Okazuje się jednak, że naruszenie przepisów drogowych (zignorowałeś zakaz wjazdu) wyklucza możliwość wypłaty odszkodowania.
 
Autocasco w podróżach zagranicznych
Jeżeli planujesz opuścić swoim samochodem granice kraju, sprawdź koniecznie, czy ubezpieczenie AC obowiązuje w państwie, do którego się udajesz oraz w państwach, przez które będziesz przejeżdżał. Okazuje się bowiem, że otrzymanie odszkodowania za szkody powstałe za granicą może być bardzo kłopotliwe. Ubezpieczyciel może zastrzec, że wszelkie naprawy powinny zostać wykonane w Polsce lub klient musi dostać zgodę ubezpieczyciela na dokonanie naprawy. Zgodę zaś klient zazwyczaj otrzyma tylko w przypadku, jeśli naprawa jest niezbędna do bezpiecznego dotarcia do celu. Dopuszczalny koszt naprawy może być też znacznie ograniczony kwotowo (np. do 1 tys. euro).
 
 
Miałeś problemy z otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia autocasco? Podziel się swoimi doświadczeniami na naszym forum!
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl