Preferencyjne pożyczki dla studentów na rozkręcenie własnego biznesu

2013-12-31 09:00:00

Jednym z programów rządowych wdrażanych obecnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” dla studentów ostatniego roku. Kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać?

W celu wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego rozpoczęło pilotażowy program pod nazwą „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Daje on szansę na zaciągnięcie atrakcyjnej, niskooprocentowanej pożyczki absolwentom i studentom ostatniego roku studiów, którzy planują założenie własnej działalności gospodarczej.

Co i dla kogo?

Program kierowany jest do osób mających status studenta ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich oraz do absolwentów, jeśli od czasu uzyskania przez nich dyplomu nie upłynęło więcej niż 48 miesięcy. Ubiegając się o wsparcie trzeba jednak pamiętać, że jest ono przeznaczone dla osób pozostających bez pracy – status bezrobotnego nie jest konieczny, ale potencjalny beneficjent programu nie może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

W ramach programu można otrzymać pożyczkę maksymalnie do kwoty 60 tys. zł na okres 7 lat. Co ważne, jej oprocentowanie wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli NBP – obecnie jest ono równe jedynie 0,69% w skali roku. Kredytobiorca może również skorzystać z rocznej karencji w spłacie kapitału.

Dodatkowo, po trzech miesiącach spłaty rat, istnieje możliwość wnioskowania o pożyczkę uzupełniającą – do 20 tys. zł, przy takim samym oprocentowaniu, z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Jeśli to stanowisko pracy zostanie utrzymane przez co najmniej rok, a pożyczka będzie przez ten czas spłacana zgodnie z harmonogramem, istnieje możliwość umorzenia spłaty pozostałej części kapitału.

Gdzie i jak wnioskować?

Obecnie pilotażowy program obejmuje jedynie województwa: mazowieckie, małopolskie i świętokrzyskie (biorąc pod uwagę miejsce prowadzenia działalności, nie zamieszkania czy ukończenia studiów). Podmiotem zarządzającym środkami przyznanymi przez MPiPS jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w każdym województwie wyznaczeni zostali jednak pośrednicy odpowiedzialni za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wypłatę pożyczki.

Wskazani pośrednicy udostępniają na swoich stronach internetowych wykaz niezbędnych do wnioskowania o pożyczkę dokumentów. Co ważne za rozpatrzenie wniosku i ewentualne przyznanie pomocy nie pobierają oni prowizji. W każdym województwie za pośrednictwo w programie odpowiedzialny jest jeden podmiot. W Małopolsce jest to Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, w Świętokrzyskim - Agencja Rozwoju Regionalnego (biuro w Starachowicach i w Kielcach), na Mazowszu natomiast Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Dokładne dane adresowe pośredników dostępne są na stronie http://bgk.pl/wsparcie-w-starcie/do-kogo-zwrocic-sie-o-pozyczke-1

Autor: Gabriela Drzymalska
Comperia.pl

Gabriela Drzymalska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam