Poziom inflacji kluczem do zarobku

2013-05-02 10:24:02

Każdy o niej słyszał, część nawet potrafi dokładnie opisać ten proces, ale niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z jej wpływu na zyski z oszczędności. Mowa oczywiście o zjawisku inflacji, od którego zależy nie tylko realna wartość pieniędzy zgromadzonych przez klientów, ale także działania podejmowane w całej gospodarce. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła zbadać ten problem z punktu widzenia osoby posiadającej lokatę bankową.


Czym jest inflacja?
Inflacja jest to zjawisko ekonomiczne polegające na wzroście ogólnego poziomu cen. Oznacza to nic innego jak to, że towary czy usługi wraz z upływem czasu stają się po prostu droższe. Z punktu widzenia przeciętnego klienta można to jeszcze wytłumaczyć w taki sposób, że w przyszłości za tę samą kwotę pieniędzy będzie w stanie nabyć mniejszą ilość tych samych produktów niż obecnie. Inflacja jest niezwykle ważna w ocenie opłacalności inwestycji. Wraz z obciążeniem podatkowym wpływa ona bowiem na realną stopę zwrotu osiągniętą z konkretnego produktu finansowego. Jak wiadomo, tylko dodatni odczyt tej zmiennej gwarantuje „utrzymanie” rzeczywistej wartości posiadanych przez nas pieniędzy.

Mówiąc o inflacji warto jeszcze wspomnieć, że polski bank centralny (NBP) jako główny cel swojej działalności przyjął utrzymywanie stabilnego poziomu cen tj. na poziomie 2,5 proc. +/- 1 p. proc.

Jak inflacja wpływa na zarobek?
Tak jak wspomniano powyżej, inflacja wpływa na realną stopę zwrotu osiągniętą z poczynionej przez klienta inwestycji. W celu lepszego zrozumienia tego problemu zestawmy ze sobą wysokość tego parametru ze średnim oprocentowaniem rocznej lokaty bankowej w kwocie 5 tys. złotych.

Ostatni odczyt inflacji CPI (marzec 2013) wyniósł dokładnie 1 proc. Średnie oprocentowanie rocznego depozytu w marcu ubiegłego roku wynosiło z kolei 4,55 proc. Przy takich założeniach, i oczywiście uwzględniając 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, realny zarobek klienta, który ulokował na lokacie bankowej 5 tys. złotych, wyniósł 2,66 proc. Całkiem nieźle. Niestety nie zawsze było tak kolorowo.

W październiku 2012 roku inflacja CPI była równa 3,4 proc., a średnie oprocentowanie lokaty bankowej na kwotę 5 tys. złotych założonej w październiku 2011 roku wyniosło zaś 4,71 proc. Oznacza to, że analizowany przez nas depozyt przyniósł klientowi realnie tylko 0,4 proc. zysku.

Porównując ze sobą obydwa te przykłady widać doskonale, jak mocno poziom inflacji oddziałuje na osiągany przez klienta rzeczywisty zarobek. Dlatego podczas poszukiwania najlepszego produktu finansowego służącego do pomnażania naszych oszczędności bardzo ważną rzeczą jest zwrócenie uwagi, czy aby faktycznie pozwoli on nam zarobić w sensie realnym, a nie tylko nominalnym.

Jak wyliczyć realne oprocentowanie lokat bankowych? Dowiedz się tego tutaj.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk