Podatek w produktach finansowych cz.2

2013-01-02 14:04:40

W artykule poświęconym podatkowi od produktów finansowych przedstawione zostały instrumenty, w przypadku których wypracowany zysk był obarczony obowiązkiem podatkowym. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić, czy na rynku można znaleźć produkty pozwalające uniknąć takiego obciążenia. Zobaczmy, co udało się znaleźć.

Podatek od zysków kapitałowych już od kilku lat negatywnie wpływa na stopy zwrotu osiągane z różnych instrumentów finansowych. Dodatkowo od kwietnia tego roku przepisy regulujące pobieranie tego świadczenia zostały uszczelnione. Tym samym uniknięcie tego obciążenia stało się bardzo trudne. Na szczęście na rynku można znaleźć produkty, dzięki którym można ochronić wypracowany zysk.

Lokata jako ubezpieczenie

Polisolokata to jeden z podstawowych produktów finansowych, dzięki któremu możliwe jest uniknięcie płacenia tzw. podatku Belki. Jego zasada działania przypomina tradycyjny depozyt bankowy, ale w tym przypadku jest on opakowany w polisę ubezpieczeniową na życie i dożycie.

Dzięki takiej konstrukcji wypracowane zyski są wypłacane w formie świadczenia bazującego na tym, że zostały spełnione warunki danego ubezpieczenia. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tego typu płatności są zwolnione ze wszelkich obciążeń podatkowych.

Produkty strukturyzowane

Innym instrumentem służącym do pomnażania oszczędności, który jednocześnie pozwala nie płacić podatku od wypracowanego zysku, są produkty strukturyzowane. Trzeba jednak zaznaczyć, że muszą one mieć formę odpowiedniego ubezpieczenia.

„Struktury” pozwalają lokować swoje środki w praktycznie każdy rodzaj aktywów występujących na rynku. Osoba decydująca się na taki produkt może pomnażać swoje środki na rynku akcji, obligacji, surowców, walut, a nawet nieruchomości. Ale uwaga - choć większość struktur gwarantuje bezpieczeństwo ulokowanych środków, to inwestowanie w nie wiąże się z ryzykiem. Dlatego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, należy dokładnie poznać zasady działania danego produktu.

Indywidualne Konto Emerytalne

Ominięcie podatku od zysków kapitałowych umożliwia także IKE - Indywidualne Konto Emerytalne. Występuje ono w ramach tzw. III filaru, dzięki któremu każdy może samodzielnie oszczędzać na swoją emeryturę.

IKE może być prowadzona w formie oprocentowanego rachunku bankowego, polisy ubezpieczeniowej, portfela funduszy inwestycyjnych, czy też rachunku maklerskiego. Klient sam wybiera formę najbardziej odpowiadającą jego indywidualnym preferencjom.

Olbrzymią zaletą jest to, że wszystkie wypracowane w ramach IKE zyski są zwolnione z tzw. podatku Belki. Oczywiście, aby móc się cieszyć takim przywilejem trzeba spełnić odpowiednie wymagania. Niemniej jednak jest to jeden z efektywniejszych sposobów długoterminowego oszczędzania.
Więcej informacji na temat IKE i zasad jego działania znajdziesz tutaj

Na rynku nadal istnieją instrumenty pozwalające uniknąć płacenia podatku od wypracowanych zysków. Jest to dość istotna sprawa, gdyż obciążenie takie znacząco obniża wypracowaną przez klienta stopę zwrotu, tym samym ograniczając jego zarobek. Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk