Płynność w oszczędzaniu? Tak, to możliwe

2013-11-21 15:42:16

Utrzymanie płynności finansowej to domena firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. To głównie im zależy na terminowym rozliczaniu transakcji i stałym dostępie do gotówki. Czasem jednak o płynność warto zadbać także w sferze domowych finansów. Sprawa jest istotna zwłaszcza w przypadku gromadzenia oszczędności. Oto kilka wskazówek jak pomnażać pieniądze, aby zawsze były one pod ręką.

W celu efektywnego gromadzenia pieniędzy, konieczne jest nie tylko znalezienie odpowiedniego instrumentu służącego do tego celu, ale także opracowanie planu działania. Pierwszym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę jest właściwy podział posiadanych pieniędzy. Optymalne jest, by część środków przeznaczyć na sfinansowanie celów długoterminowych, część na bieżącą konsumpcję, a część na zabezpieczenie przed niespodzianymi wydatkami. To właśnie tę ostatnią grupę najtrudniej pomnażać, gdyż z jednej strony pieniądze te powinny zarabiać, a z drugiej muszą zawsze być pod ręką. Na szczęście na rynku jednak funkcjonują instrumenty, dzięki którym możliwe jest połączenie tych dwóch zadań.

Konto oszczędnościowe umożliwia gromadzenie nadwyżek finansowych z jednoczesnym ich pomnażaniem. Zaletami takiego produktu jest to, że można na nie wpłacać dowolną, nawet najmniejszą, kwotę pieniędzy oraz to, że oszczędności pozostają zawsze do dyspozycji klienta. Dzięki tym właściwościom instrument ten jest wręcz idealny do utrzymania płynność finansowej.

Krótkoterminowy depozyt to inne rozwiązanie, które z powodzeniem można wykorzystać do pomnażania oszczędności, jeśli nie chcemy „zamrażać” pieniędzy na długi okres. W ofertach banków można znaleźć lokaty z terminem zapadalności wynoszącym od jednego dnia, poprzez tydzień, miesiąc, a na kwartale kończąc. Tak szerokie spektrum pozwala wybrać produkt najbardziej odpowiedni dla naszej strategii oszczędnościowej. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku lokat terminowych, zerwanie ich przed czasem zapadalności, wiąże się zazwyczaj z utratą całości wypracowanych do tej pory odsetek.

Coraz bardziej popularnym sposobem pomnażania oszczędności są jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Co prawda, na wypłatę pieniędzy pochodzących z funduszy trzeba poczekać około 3 dni roboczych (szczegóły zapisane są w statucie danego funduszu), to jednak i one nadają się do zapewnienia płynność w naszych finansach. Oczywiście, w celu zabezpieczenia naszego kapitału, w krótkim terminie oszczędzać należy w funduszach inwestujących w bezpieczne instrumenty (obligacje skarbowe, bony pieniężne itp.).

Gotówka to najprostszy i najpopularniejszy sposób, dzięki któremu możliwe jest sprawne zarządzanie płynnością w domowych finansach. Niestety, przechowywanie jej w domu naraża nas na straty, gdyż „zwykły” pieniądz traci na wartości (inflacja). Dlatego też ta forma oszczędzania powinna być stosowana tylko jako ostateczność.

Dbałość o utrzymanie właściwej płynności finansowej to jeden z podstawowych problemów każdej osoby zarządzającej domowym budżetem. Nieprzewidziane wydatki pojawiają się w najmniej stosownej chwili. Utrzymywanie odpowiedniej rezerwy finansowej nie tylko pozwoli poradzić sobie z tym problemem, ale także spowoduje, że takie sytuacje nie będą w stanie nas zaskoczyć.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk