Pełna czy częściowa ochrona kapitału

2009-07-28 00:00:00

W Polsce najwięcej produktów strukturyzowanych gwarantuje 100-proc. zwrot kapitału. Można też spotkać lokaty z częściową, np. 80-proc. czy 90-proc. ochroną.

Oznacza to, że jeżeli przyjęta strategia inwestycyjna nie zostanie zrealizowana, inwestor po zakończeniu trwania inwestycji dostanie tyle, ile wpłacił.

Gwarancja kapitału wynika z konstrukcji produktów strukturyzowanych – z wbudowanego elementu bezpiecznego, którym najczęściej jest obligacja zerokuponowa. Jest to rodzaj obligacji oferowanej po cenie niższej od nominału – z dyskontem – a wykup następuje po cenie nominalnej. Zyskiem w tym przypadku jest dyskonto. Jak to działa w praktyce? Wpłacając na lokatę np. 100 zł, 90 zł inwestowanych jest w obligację. Po zakończeniu inwestycji – zazwyczaj po trzech lub czterech latach – zysk z obligacji odbuduje kapitał do 100 proc.

W produktach z częściową ochroną kapitału mniej środków przeznaczanych jest na zakup obligacji. Zysk z części bezpiecznej odbuduje więc kapitał np. do 80 czy 90 proc. Zaletą takiego rozwiązania jest natomiast wyższa potencjalna stopa zwrotu z części inwestycyjnej. Dzieje się tak, ponieważ więcej kapitału może zostać przeznaczonych na zakup opcji.

Warto wiedzieć, że produkty strukturyzowane mogą być oferowane bez jakiejkolwiek gwarancji ochrony kapitału, ale takie produkty – ze względu na bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne – nie są w Polsce powszechnie dostępne.

Wybór pomiędzy produktem z pełną a częściową ochroną kapitału powinien zależeć od akceptowanego przez każdego inwestora poziomu ryzyka. Jeżeli skłonność do ryzyka jest niska i nie akceptujemy utraty choć części wpłaconych pieniędzy, warto wybrać produkt z pełną ochroną. Jeżeli za cenę utraty części oszczędności możemy liczyć na atrakcyjniejsze zyski, choć nie ma na to gwarancji, możemy pokusić się o zakup produktu z niepełną ochroną kapitału.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl