Oprocentowanie i kapitalizacja

2009-07-28 00:00:00

Atrakcyjność lokat terminowych jest uzależniona od wysokości stóp procentowych.

Im wyższe stopy, tym wyższe oprocentowanie depozytu. Lokaty mogą mieć oprocentowanie stałe lub zmienne. Stałe nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. Na ogół proponowane jest przy lokatach zakładanych na mniej niż 12 miesięcy. Oprocentowanie zmienne, jak sama nazwa wskazuje, może ulegać wahaniom w zależności sytuacji rynkowej, na przykład wzrostu lub spadku stóp procentowych.

Wybierając lokatę warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość jej oprocentowania, ale również na kapitalizację, czyli częstotliwość naliczania odsetek. Im następuje ona częściej, tym lepiej, ponieważ odsetki powiększą kapitał, który będzie pracował na kolejne zyski.

Comperia

 

Ekspert Comperia.pl