Obligacja skarbowa - zysk bez ryzyka. Czy na pewno?

2012-08-28 14:48:31

Dużo się ostatnio mówi o oszczędzaniu, o nietrafionych inwestycjach czy o powierzaniu pieniędzy instytucjom parabankowym. Myślą przewodnią tych wszystkich tematów jest ryzyko, które nieodłącznie wiąże się z obracaniem środkami pieniężnymi. Na rynku są jednak instrumenty, które gwarantują bezpieczeństwo oszczędności. Comperia.pl postanowiła sprawdzić, czy obligacje skarbowe do nich należą.

Obligacja to dłużny papier wartościowy, którego emitent zobowiązuje się do spełnienia w przyszłości określonego świadczenia wobec nabywcy. Najczęściej chodzi o dokonywanie płatności odsetkowych w zamian za udostępnione środki pieniężne. W terminie wykupu obligacji emitent zwraca obligatariuszowi (nabywcy) wartość nominalną obligacji wraz z narosłymi odsetkami. Mówiąc inaczej, zasada działania obligacji przypomina trochę lokatę rentierską, czyli taką, w której odsetki wypłacane są co pewien, z góry określony czas.

Obligacja skarbowa to dłużny papier wartościowy, którego emitentem jest Skarb Państwa. Skarb Państwa poprzez emisję takich papierów pożycza od nabywcy obligacji określoną kwotę pieniędzy, którą zobowiązuje się oddać wraz z należnymi odsetkami.

Dlaczego Skarb Państwa się zadłuża?

Potrzeby finansowe Państwa są bardzo duże. Utrzymanie policjantów, służby zdrowia, nauczycieli i wielu innych pracowników administracji dużo kosztuje. Do tego dochodzą inwestycje infrastrukturalne, budowa dróg, szkół i innych budynków użyteczności publicznej. Na wszystkie te rzeczy potrzebne są ogromne kwoty. Owszem, Państwo otrzymuje wpływy w postaci podatków czy też innych składek, jednak potrzeby finansowe są znacznie większe. Dlatego też, aby podreperować budżet, Państwo emituje obligacje skarbowe.

W zależności od potrzeb Skarb Państwa emituje różne typy obligacji skarbowych. Na rynku można spotkać dwuletnie obligacje o stałym oprocentowaniu (DOS), trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu (TZ), a także dziesięcioletnie (EDO), których emisje są wykorzystywane do sfinansowania długoterminowych inwestycji. Wymienione rodzaje to tylko wybrane przykłady obligacji skarbowych. W rzeczywistości jest ich dużo, dużo więcej.

Ile można zarobić i czy takie obligacje są bezpieczne?

Cechą wspólną wszystkich obligacji skarbowych jest to, że są one uważane za instrumenty wolne od ryzyka. Oznacza to, że inwestując w takie papiery nie ma możliwości, aby stracić swoje pieniądze. Nie jest to do końca prawda, ponieważ na rynku funkcjonuje pojęcie ryzyka stopy procentowej, które mocno wpływa na wycenę tych instrumentów. Jeśli jednak dane obligacje będziemy trzymać do terminu wykupu, to ryzyko takie nie do końca będzie nas dotyczyło.

Ale obligacje skarbowe są uważane za wolne od ryzyka z innego powodu. Chodzi o to, że ich emitentem jest Skarb Państwa i dlatego nikt nie zakłada, że nie zostaną one wykupione. Sytuacja taka wiązałaby się z bankructwem całego kraju - co jest raczej mało prawdopodobnym wydarzeniem (choć takie rzeczy się zdarzają, najgłośniejszy ostatnio przykład to Grecja, której to wierzyciele musieli pogodzić się z utratą części zainwestowanego kapitału).

Niezależnie od casusu Grecji, obligacje skarbowe traktowane są jako jedne z najbezpieczniejszych instrumentów służących do pomnażania kapitału. Z tego powodu oferowany przez nie zarobek (wypłacane odsetki) niestety nie należy do zbyt atrakcyjnych. Osoba zainteresowana ulokowaniem swoich pieniędzy w polskie obligacje skarbowe może liczyć na oprocentowanie rzędu od 4 do 6 procent w skali roku.

Obligacje skarbowe są dość specyficznym instrumentem finansowym. Z jednej strony charakteryzują się najwyższym bezpieczeństwem, a z drugiej oferowane przez nie stopy zwrotu nie należą do najatrakcyjniejszych. Warto jednak wziąć je pod uwagę podczas konstruowania swojego portfela inwestycyjnego. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk