Obligacja korporacyjna - zarobek nie do końca bezpieczny

2012-09-12 12:10:23

Każdy chciałby dysponować jak największą ilością pieniędzy. Metod na ich pomnożenie jest naprawdę dużo. Jedną z ciekawszych alternatyw jest lokowanie posiadanych przez siebie nadwyżek finansowych w obligacje korporacyjne. Czy taka operacja nie naraża nas na zbyt wysokie ryzyko? Czy warto zaufać takim instrumentom? Porównywarka finansowa Comperia.pl przedstawia wady i zalety takiej inwestycji.

Obligacja korporacyjna to dłużny papier wartościowy, którego emitent (przedsiębiorca) zobowiązuje się wobec nabywcy obligacji do spełnienia określonego świadczenia. Głównie chodzi o okresową wypłatę odsetek oraz o wykup obligacji w określonym terminie.

Obligacje korporacyjne są z powodzeniem wykorzystywane do transferu kapitału. Osoby bądź podmioty dysponujące nadwyżkami wolnych środków pieniężnych przekazują je do podmiotów cierpiących na ich niedobór. Oczywiście, taki transfer nie odbywa się za darmo. Za udostępnienie środków, kapitałodawcy otrzymują wynagrodzenie, czyli odsetki.

Dlaczego firmy emitują obligacje?

Głównym powodem, dla którego przedsiębiorstwa decydują się na emisję obligacji jest chęć sfinansowania jakiegoś przedsięwzięcia. W zależności od profilu działalności danego podmiotu, może to być na przykład zakup gruntu pod inwestycje, czy też unowocześnienie i rozbudowa posiadanego parku maszyn.

Przesłanek, dla których firmy decydują się na ten sposób finansowania jest bardzo wiele. Począwszy od kosztów (ta forma zadłużenia może się okazać tańsza od tradycyjnego kredytu bankowego), poprzez mniej skomplikowane procedury (nie trzeba załatwiać formalności bankowych), aż do zwiększenia swojej rozpoznawalności (często wyemitowane obligacje są notowane na giełdzie, co zwiększa prestiż firmy).

Ile można zarobić?

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych w głównej mierze zależy od wielkości i renomy emitenta. Jeśli przedsiębiorstwo jest duże, posiada ugruntowaną pozycję na rynku oraz cieszy się dobrą opinią, to wtedy znajdzie nabywców na obligacje nawet z niskim oprocentowaniem.

Jeśli jednak firma jest stosunkowo młoda lub wrażliwa na wahania koniunktury, to niestety musi zaproponować inwestorom wyższe odsetki. Niemniej można przyjąć, że średnie oprocentowanie obligacji korporacyjnych jest dwukrotnie wyższe od oprocentowania papierów skarbowych.

Przykłady obligacji korporacyjnych znajdziesz tutaj

Wyższe oprocentowanie obligacji korporacyjnych jest poniekąd wymuszone ryzykiem inwestycji. Może się bowiem okazać, że dana firma przeinwestuje jakiś projekt, popadnie w kłopoty finansowe i nie będzie miała pieniędzy na wykup obligacji lub nawet na dokonywanie płatności odsetkowych. W rezultacie może to doprowadzić inwestora do utraty zainwestowanych pieniędzy.

Dlatego przed zainwestowaniem pieniędzy w ten rodzaj papierów bardzo ważne jest dokładne sprawdzenie emitenta - jego sytuacji finansowej i branży, w jakiej działa.

Na rynku występują również obligacje, które są zabezpieczone aktywami danego przedsiębiorstwa. Są one dużo bezpieczniejsze, ponieważ w przypadku jego upadłości klient ma większe szanse na odzyskanie pieniędzy. Wszystkie informacje na temat firmy, emisji oraz ewentualnych zabezpieczeń klient może znaleźć w dokumencie informacyjnym lub prospekcie emisyjnym danej serii obligacji.

Wygodnie

Jednym z bardzo ważnych atutów obligacji korporacyjnych jest to, że mogą być one notowane na giełdzie papierów wartościowych. Sytuacja taka powoduje, że klient nie tylko zna wycenę rynkową danego papieru, ale także może zakończyć swoją inwestycję przed terminem wykupu obligacji przez emitenta. Dzięki temu ma on znacznie ułatwiony dostęp do zainwestowanych przez siebie pieniędzy.

Pomnażanie pieniędzy to bardzo trudne i wymagające zajęcie. Wybór odpowiednich instrumentów służących do tego celu jest skomplikowany. Wszystko zależy bowiem od oczekiwanej stopy zwrotu oraz akceptacji ryzyka danego klienta. Niemniej jednak obligacja korporacyjna wydaje się być bardzo ciekawą propozycją, którą można wykorzystać do zwiększania swoich oszczędności. Trzeba być tylko świadomym występujących zagrożeń. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk