Marże kredytów złotowych wiosną maleją

2011-05-13 12:23:11

Kwiecień to czas ożywionej działalności na rynku nieruchomości. Nic dziwnego, że dostosowują się do tego także i banki, które skrupulatnie (jak co roku zresztą) w tym okresie modyfikują swoje oferty. W ubiegłych kilku tygodniach kusiły głównie obniżkami kosztów kredytów, dla których zabezpieczenie stanowi hipoteka.

Zmiany stawek marż od kredytów w wysokości 300 tys. zł, stanowiących 80 proc. wartości nieruchomości, które są przedmiotem naszych obserwacji, dostrzec można było niezależnie od waluty. Objęły one wszystkie cztery waluty, w jakich działające w Polsce banki najchętniej udzielają kredytów hipotecznych.

Marża dla kredytu 300 000 zł (LTV 80%)
Marże kredytów kwiecień 2011
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Nieznacznie, bo tylko o 0,04 pkt. proc. spadły średnie marże kredytów złotowych. Zainteresowani sfinansowaniem inwestycji mieszkaniowej w rodzimej walucie, zadłużając się, zapłacą bankom średnią prowizję na poziomie 2,14 proc. – przy czym nie będą musieli nabywać innych produktów bankowych. Jeśli natomiast dadzą się przekonać do oferty cross-sellingowej, wówczas bank z tytułu udzielenia kredytu przyzna sobie opłatę w okolicach 1,35 proc. wartości kredytu.

Przeciętny poziom marży kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego obniżył się o 0,25 pkt. proc. i wyniósł w kwietniu 5,39 proc. Wpływ na tę zmianę miały korekty ofert kredytów walutowych, jakich dokonały dwa banki. Odbiły się one również na średnim koszcie udzielania kredytów denominowanych do dolara amerykańskiego –cena tych ostatnich w przypadku standardowych ofert spadła o 0,36 pkt. proc. i ukształtowała się na poziomie 6,17 proc.

Promocyjne marże dla oferty pakietowej, kwota kredytu 300 000 zł (LTV 80%)
Marże kredytów kwiecień 2011
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Odmiennie wygląda wykres marż w odniesieniu do obu tych kredytów, jeśli banki sprzedają je w pakiecie wraz z innymi produktami. Średni koszt finansowania takich propozycji dla powyższych walut wzrósł odpowiednio o 0,08 pkt. proc. (obecnie 3,89 proc.) oraz o 0,12 pkt. proc. (obecnie 4,47 proc.)

Kredyty udzielane w europejskiej walucie, zarówno w ramach ofert standardowych, jak i pakietowych, mają niższy koszt finansowania w stosunku do miesiąca poprzedniego. Przeciętna marża zobowiązania zaciągniętego w ramach oferty standardowej obniżyła się o 0,22 pkt. proc. i wyniosła ostatecznie 3,21 proc. W przypadku kredytów w euro udzielanych dodatkowo np. z kartą kredytową czy też z ubezpieczeniem na życie, za pożyczenie klientom kapitału, banki średnio doliczały sobie marżę na poziomie około 2,2 proc.

W maju spodziewać się można dalszych zmian wynikających częściowo z kończących się promocji, jak również z dążenia banków do zrównania się z konkurencją w zakresie pobieranych marż. Niektóre instytucje finansowe wychodzą stanowczo przed szereg, oferując marże poniżej 1 pkt. proc. Ponadto inne zdecydowały się obniżyć próg, jakim jest wymóg wniesienia wkładu własnego (w ostatnim czasie trzy banki zadeklarowały stuprocentowe finansowanie zakupu nieruchomości w złotych polskich lub w euro).

Natalia Czaplewska
Analityk porównywarki finansowej Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl