Lokaty strukturyzowane - rodzaje

2009-07-28 00:00:00

Instytucje finansowe oferują coraz bardziej wyrafinowane sposoby inwestowania. Dają ochronę kapitału i jednocześnie kuszą perspektywą czerpania zysków z rynków giełdowych, surowcowych czy nieruchomości.

Lokaty strukturyzowane oferują zarówno banki jak i inne instytucje finansowe. Są one dostępne w wyznaczonych terminach subskrypcji. Warunki zapisów są jednak różne. Na jedne wystarczy wpłacić kilka tysięcy, na inne potrzeba już kilkadziesiąt lub nawet 100 tys. zł.

Alokacja oszczędności
Wpłacone na lokatę pieniądze są dzielone na część bezpieczną, która ma zapewnić ochronę kapitału, część inwestycyjną i opłaty dla banku i ubezpieczyciela. Warto się dowiedzieć jak ten podział wygląda. Od wysokości prowizji zależy bowiem, ile powierzonych bankowi pieniędzy będzie pracowało na przyszłe zyski. Prowizja liczona jest za każdy rok trwania lokaty. Część opłaty pobiera bank, a część towarzystwo ubezpieczeniowe, które odpowiada za ochronę powierzonych mu oszczędności i część inwestycyjną.
Na ogół towarzystwa ubezpieczeniowe pobierają do 1 proc. aktywów. Są i takie, którym wystarcza 0,25 proc. Bank musi dodatkowo oddać haracz Komisji Nadzoru Finansowego (0,2 proc. niezależnie od konstrukcji lokaty).

Zysk czy tylko ochrona
Część bezpieczna lokaty inwestowana jest w obligacje skarbowe o zbliżonym terminie zapadalności do trwania lokaty. Odsetki z papierów dłużnych będą więc pewne. Część inwestycyjna jest natomiast przeznaczona na zakup opcji, które mają przynieść zysk.

W niektórych bankach trudno jest uzyskać informację od czego zysk ten będzie zależał i jaka jest formuła jego wyliczania. Osoby dociekliwe powinny poprosić o OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenie lokaty, w których zawsze jest szczegółowo omówiony wzór, według którego liczony będzie przyszły zysk. Warto go przeliczyć dla teoretycznych wzrostów instrumentów finansowych, na których oparta jest część inwestycyjna lokaty. A może być ona oparta o indeksy giełdowe, koszyki określonych akcji, surowce, waluty, nieruchomości, produkty rolne, a nawet inwestycje w energię odnawialną czy zmiany klimatu.

Zerwanie lokaty
Lokaty strukturyzowane są najczęściej zakładane na dwa, trzy do pięciu lat. Teoretycznie można pieniądze wycofać przed terminem, ale w praktyce jest to nieopłacalne. Oznacza bowiem zgodę na znaczne uszczuplenie zainwestowanych oszczędności o koszt prowizji, która w pierwszym roku może być najwyższa i sięgać nawet kilkunastu procent. Oznacza to więc, że dostanie się tyle, ile w danym momencie warte są obligacje, w które została zainwestowana część bezpieczna lokaty. Trzeba więc pamiętać, że ochrona kapitału ulokowanego w lokatach inwestycyjnych dotyczy całego okresu ich trwania, czyli kilku lat i w przypadku zerwania lokaty przed terminem po prostu przepada. 


Zalety i wady lokaty strukturyzowanej
*  wartość w postaci ochrony kapitału / brak ochrony przed inflacją
*  szansa na zysk / brak gwarancji zysku
*  atrakcyjne symulacje opłacalności / brak konkretnych informacji o kosztach
*  blokada pieniędzy na kilka lat

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl