Lokaty dolarowe-ciągle marne oprocentowanie. Sprawdź nasz ranking!

2010-05-16 07:48:26

Polskie banki nie oferują dobrego procentu na lokatach dolarowych. Planujesz założenie lokaty w dolarach? Zobacz porównanie lokat w USD i PLN i przekonaj się, które rozwiązanie jest korzystniejsze!

Oto jak przedstawia się oprocentowanie lokat dolarowych na okres 6 i 12 miesięcy:
 
Lokaty dolarowe na 6 miesięcy, 1 000 USD
Bank
Oprocentowanie
2%
2. Alior Bank
1,5%
2. Getin Bank
1,5%
 
 
Lokaty dolarowe na 1 rok, 5 000 USD
Bank
Oprocentowanie
2,75%
2. Getin Bank
2%
3. DnB Nord
2%
                                                                                                   
Dlaczego lokaty dolarowe są nieopłacalne?
Jak wygląda porównanie lokaty w dolarach i lokaty w złotych? Załóżmy kurs ”zielonego” na poziomie 3,00 PLN. Załóżmy, że mamy do dyspozycji kwotę 10 000 PLN lub odpowiednio 3 333 USD.
 
Porównanie lokat dolarowych oraz złotowych:
 
PLN
USD
Kapitał początkowy
10 000 PLN
3 333 USD
Lokata 1 rok
6,85%
2,75%
Odsetki po podatku
555 PLN
74,66 USD
Zysk z lokaty wyrażony w złotych
555 PLN
223,98 PLN
 
Jak widać z powyższej analizy, zaczynając z tą samą kwotą pieniędzy na lokacie dolarowej zarobisz w ciągu roku niecałe 224 zł, a na lokacie w polskich złotych 555 zł. Lokata w rodzimej walucie daje ponad dwukrotny zysk! Dlaczego? Oprocentowanie lokat w danej walucie zależy w głównej mierze od poziomu stóp rynkowych stóp procentowych w danym kraju. Te, m.in. w rezultacie kryzysu finansowego, pozostają za Oceanem na dużo niższym poziomie niż w Polsce. Tym samym oferowane przez amerykańskie banki depozyty przynoszą dużo mniej odsetek niż ich polskie odpowiedniki.
 
Oczywiście w rozważaniach o opłacalności poszczególnych opcji należałoby uwzględnić kwestie ewentualnego przewalutowania, a więc ryzyka zmiany kursu walutowego. Sprawa dotyczy tylko tych osób, które po zakończeniu lokaty planują zamienić złote na dolary lub odwrotnie.. Nie mniej ponad dwukrotny zysk powinien z nawiązką pokryć koszty tych, którzy wybiorą opcję depozytu w rodzimej walucie.
 

Jeżeli zamierzasz założyć lokatę dolarową, zastanów się, czy nie korzystniej będzie zamienić dolary na złotówki i założyć lokatę w PLN, a po jej zakończeniu znów będziesz mógł zamienić kwotę wraz z odsetkami na amerykańską walutę.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl