Lokaty bankowe-trendy: kiedy oprocentowanie odbije mocno w górę?

2010-02-04 14:56:31

Zastanawiasz się, czy obecnie jest dobry moment na zakładanie długoterminowych lokat bankowych? A może lepiej przeczekać rynkowy zastój i oszczędzać wyłącznie krótkoterminowo w oczekiwaniu na wzrost oprocentowania depozytów? Ile dzisiaj możesz zarobić na tradycyjnej lokacie? Przedstawiamy kolejny odcinek z cyklu comiesięcznych analiz rynkowych stóp oprocentowania lokat bankowych.

Na czym opieramy naszą analizę?
Co miesiąc śledzimy zachowanie średniego oprocentowania dziesięciu najlepszych lokat bankowych w zależności od wartości ich parametrów. Pod uwagę bierzemy depozyty z wkładem pieniężnym równym 1, 5 i 10 tys. zł zakładane na okres 1, 6 i 12 miesięcy każdy. W rezultacie otrzymujemy dziewięć odmiennych wartości średniego oprocentowania lokat. Przy wyborze najlepszych 10-ciu najlepszych produktów oszczędnościowych uwzględniamy jedynie tradycyjne terminowe lokaty bankowe, zarówno o stałym jak i zmiennym oprocentowaniu. Pomijamy jednocześnie lokaty progresywne, polisolokaty oraz konta oszczędnościowe.
 
Ile obecnie zarobisz na lokacie?
 Od kilku miesięcy średnie oprocentowanie lokat wykazuje się relatywnie małą zmiennością. Jednocześnie utrzymuje się na historycznie niskim poziomie – w zależności od wysokości wkładu o okresu oszczędzania wynosi od 4 do 6 proc. w skali roku. W porównaniu do grudnia 2009, w pierwszym miesiącu tego roku niewiele się w tej kwestii zmieniło. Najwyżej oprocentowany depozyt bankowy gwarantuje odsetki na poziomie przekraczającym 7 proc. brutto. Czołówkę najlepszych lokat okupują lokaty z dzienną kapitalizacją, będące ostatnim rynkowym hitem, gdyż oferują odsetki zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych.
Poniżej prezentujemy miesięczne zmiany średniego oprocentowania lokat bankowych drugiej od połowy 2008 roku.
 
 
Oprocentowanie lokat na 1 tys. zł-zmiany od 2008 roku:
lokaty bankowe oprocentowanie
 
Źródło: porównywarka finansowa www.comperia.pl
 
Oprocentowanie lokat na 5 tys. zł-zmiany od 2008 roku:
lokaty bankowe oprocentowanie
Źródło: porównywarka finansowa www.comperia.pl

 

Oprocentowanie lokat na 10 tys. zł-zmiany od 2008 roku:
lokaty bankowe oprocentowanie
Źródło: porównywarka finansowa www.comperia.pl

 

Jak oszczędzać?
 Jaką lokatę obecnie opłaca się założyć najbardziej? Zachowanie się wysokości oprocentowania depozytów zależy głównie od rynkowych stóp procentowych, które aktualnie są rekordowo niskie (nie tylko w Polsce). Wielu ekspertów spodziewa się podwyżek stóp i - co za tym idzie - wzrostu zyskowności lokat bankowych. Czy można im ufać i kiedy do tego dojdzie? Póki co, bank centralny utrzymuje inflację „w ryzach” blisko dopuszczalnej górnej granicy. Polska gospodarka należy do najszybciej rozwijających się na świecie, jednak nie dlatego, że rośniemy w zawrotnym tempie kilkunastu procent rocznie, lecz dlatego, że inne kraje odnotowują minimalne bądź nawet ujemne tempo wzrostu gospodarczego. Mimo wszystko na tle innych państw Polska urosła w oczach zagranicznych inwestorów i stała się ważnym potencjalnym miejscem lokowania kapitału (w ostatnim raporcie AT Kearney nasz kraj znalazł się na wysokim 6. miejscu na świecie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej). Wzrost stóp procentowych mógłby powstrzymać naszą gospodarkę przed zbytnim rozpędzaniem się, jednak o przegrzaniu koniunktury nie ma co jeszcze mówić.
 
W efekcie nie oczekujemy znaczących zmian stóp procentowych w pierwszym kwartale bieżącego roku. Nawet jeśli do takich dojdzie, bezpośrednie przełożenie na wzrost oprocentowania depozytów odczujemy dopiero w drugim kwartale, gdyż banki zwykle potrzebują czasu na dostosowanie swojej oferty do nowych warunków panujących na rynku. Dlatego jako formę oszczędzania na najbliższy okres polecamy lokaty bankowe z terminem zapadalności kilku, do sześciu miesięcy.
 

 

Chcesz podyskutować o tym w co warto inwestować? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum!
 
Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl