Kredyty lombardowe-sposób na kredytową posuchę

2013-08-20 15:49:53

Czym jest kredyt lombardowy? Kto może go zaciągnąć? Na czym polega ten rodzaj zobowiązania? Comperia.pl tłumaczy.

Kredyty lombardowe zwykle udzielane są przez banki jednostkom gospodarczym. Bywa jednak, że korzystają z nich także klienci indywidualni. Kluczową kwestią w przypadku tego zobowiązania jest zabezpieczenie, czyli zastaw. Mogą nim być np. papiery wartościowe, nieruchomości, metale szlachetne, kaucja czy środki na depozycie bankowym. Zasada jest prosta - w przypadku niespłacenia zobowiązania zabezpieczenie zostaje u kredytodawcy.

Zwykle od wypłacanej kwoty kredytu lombardowego od razu z góry zostają potrącone odsetki czy prowizja, a przy okazji wartość kredytu jest niższa od wartości zastawu. Dlatego też kwota kredytu lombardowego jest ściśle uzależniona od wartości zabezpieczenia, a także od jego płynności, czyli tego, jak szybko jest możliwe odzyskanie pieniędzy, m.in. poprzez sprzedaż przedmiotu zastawu.

Spłata kredytu lombardowego następuje jednorazowo na koniec okresu spłaty. Nie jest on długi, bowiem kredyty lombardowe to zobowiązania krótkoterminowe, zazwyczaj na kilka miesięcy.

Oprocentowanie kredytu lombardowego bazuje na stopie lombardowej NBP. Obecnie (stan na 20 sierpnia 2013 r.) wynosi ona 4 proc. Bank udzielający kredytu lombardowego dolicza do tej stawki swoją kilkuprocentową marżę.

Kredyty lombardowe są także udzielane przez bank centralny bankom komercyjnym.
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam