W jakiej walucie wziąć kredyt samochodowy

2009-07-28 00:00:00

Oferty kredytów samochodowych w walutach obcych kuszą niższym oprocentowaniem. Narażone są jednak na ryzyko kursowe. Kredyt w złotych czy walucie obcej - co wybrać?

Jedna z podstawowych zasad zaciągania kredytów mówi, że należy zadłużać się w walucie, w której się zarabia. W ten sposób unika się ryzyko kursowe, na jakie narażone są kredyty walutowe. Wysokość rat zależy bowiem nie tylko od oprocentowania, ale również od kursu waluty, w jakiej zaciągany jest kredyt. Jeżeli kurs waluty obcej rośnie, wówczas potrzebujemy więcej złotych na spłatę raty kredytowej wyrażonej w walucie obcej. Analogicznie zyskujemy, kiedy waluta obca się osłabia.

Wielu kredytobiorców na ten problem nie zwraca jednak uwagi i kieruje się jedynie wysokością oprocentowania, które w przypadku kredytów we frankach szwajcarskich czy euro jest niższe niż kredytów złotowych. Niewątpliwie jest to argument wart rozważenia. Różnica w oprocentowaniu może wynieść kilka punktów procentowych.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl