Kredyt na działkę budowlaną – gdzie, jak i za ile?

2009-09-08 09:22:31

Działki budowlane zazwyczaj znajdują nabywców wśród osób planujących budowę domu. Na ich zakup decydują się także osoby, traktujące zakup ziemi jako lokatę kapitału. W obu przypadkach, niezależnie od zasobności portfela, głównym źródłem finansowania zakupu jest najczęściej kredyt hipoteczny.

Kredytem hipotecznym możemy sfinansować zarówno zakup mieszkania, domu, jak i działki. Różnice w ofertach banków mogą być wyraźne, zarówno w przypadku dostępności, wkładu własnego, jak i niezbędnych do uzyskania kredytu dokumentów.

Gdzie po kredyt
Uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup działki jest trudniejsze, niż uzyskanie tradycyjnego kredytu na zakup mieszkania. Liczba instytucji finansowych oferujących kredyty na zakup działki budowlanej jest ograniczona. Co prawda większość banków posiada w swojej ofercie kredyty na budowę domu, jednak z reguły warunkiem uzyskania takiego kredytu jest posiadanie już działki budowlanej. Kredyt na zakup niezabudowanej działki, w zdecydowanej większości banków jest osobnym produktem.


Przy 20-procentowym wkładzie własnym, kredyt na budowę domu, czy zakup mieszkania możemy obecnie uzyskać w ponad 20 bankach. Natomiast kredyt o tych samych parametrach, ale przeznaczony na zakup działki budowlanej, oferuje już tylko niewiele ponad 10 banków. Wybór jest jeszcze bardziej ograniczony, jeśli nie posiadamy wkładu własnego. Kredyt na 100 proc. wartości działki udzielają obecnie zaledwie 4 banki.

Sprawdź najnowszy ranking kredytów na działkę budowlaną i skontaktuj się z doradcą!


Dlaczego banki mniej chętnie finansują zakupy działek? Niezabudowane nieruchomości, z ich perspektywy, stanowią gorsze zabezpieczenie kredytu. Wiążę się to przede wszystkim z ich ograniczoną płynnością i ryzykiem znacznej utraty wartości.


Jaka działka pod hipotekę
Zanim rozpoczniemy poszukiwania banku, w którym uzyskamy wymarzony kredyt, musimy znaleźć odpowiednią działkę. Niestety nie każda działka zostanie zaakceptowana przez bank, jako zabezpieczenie kredytu. Bezwzględnym warunkiem jest budowlany status działki. Zdecydowana większość banków nie będzie zainteresowana skredytowaniem np. działki rolnej, użytkowej czy rekreacyjnej. Przed podpisaniem umowy zakupu działki, warto więc skonsultować się z bankiem, w celu potwierdzenia statusu działki i możliwości jej skredytowania.

Niezbędne dokumenty
Kompletując wniosek kredytowy na zakup działki budowlanej, będziemy musieli przede wszystkim przedstawić dokumenty potwierdzające, że osoba od której nabywamy ziemię, rzeczywiście jest jej właścicielem. Najczęściej poprzedni właściciel nabył prawa do nieruchomości na zasadzie umowy kupna-sprzedaży. W takim razie zbywca powinien wylegitymować się aktem notarialnym, potwierdzającym jego prawa własności. Często zdarza się również, że osoba sprzedająca działkę, jest spadkobiercą wcześniejszych właścicieli. W takim przypadku konieczne będzie przedstawienie orzeczenia spadkowego sądu.


Koniecznym załącznikiem do wniosku kredytowego będzie również aktualny, zazwyczaj nie starszy niż 1 miesiąc, odpis Księgi Wieczystej nieruchomości. Oprócz tego, w celu potwierdzenia budowlanego statusu działki, bank będzie chciał zapoznać się z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów oraz decyzją gminnego wydziału architektury o warunkach zabudowy dla obszaru, na którym znajduje się działka. Niezbędnym dokumentem będzie również wycena nieruchomości, czyli tzw. operat szacunkowy, potwierdzający rynkową wartość działki.

Bartłomiej Samsonowicz
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam