Klienci oceniają... lokatę codzienną w Getin Banku

2009-07-10 00:00:00

Nowy depozyt w Getin Banku sprytnie omija 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych. Klienci doceniają ciekawy pomysł, jednak wiele wątpliwości budzą niejasne zapisy w regulaminie lokaty, a to może zniechęcać klientów do założenia lokaty.

Parametry finansowe kredytu są najistotniejszym, ale nie jedynym elementem oferty świadczącym o jej atrakcyjności. Dla klientów ważne są kompetencje pracowników banku, szybkość i jakość obsługi. Dodatkowe aspekty oferty najlepiej mogą ocenić więc sami klienci, którzy twarzą w twarz stanęli przed doradcą czy procedurami bankowymi. Comperia pokazuje banki przez pryzmat opinii i komentarzy klientów. Trudno na ich podstawie zbudować obiektywny obraz banku. Chcemy w ten sposób sprowokować dyskusję o jakości usług w poszczególnych bankach. Dzisiaj klienci oceniają lokatę codzienną w Getin Banku.

Oprocentowanie tego dziennego depozytu wynosi 6 proc. w skali roku. Przy założeniu jej automatycznego odnawiania i po uwzględnieniu dziennej kapitalizacji odsetek, odpowiada depozytom zakładanym na dłuższe okresy na poziomie 7,4 proc. Lokata dostępna jest jedynie za pośrednictwem oddziału Getin Banku. Engy: „Można ją założyć jedynie w oddziale banku i tylko jedną. Do czego mi więc dostęp e-Getin?”

Bankowi zależy jednak, aby depozyt był utrzymany co najmniej 30 dni, dlatego w regulaminie figuruje zapis: „W przypadku przedterminowej likwidacji lokaty w terminie do 30 dni włącznie od dnia założenia lub odnowienia lokaty, Bank pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 0,1% kwoty lokaty, min. 10 zł, max 100 zł. W przypadku gdy ostatni dzień okresu umownego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, lokatę można zlikwidować bez pobrania opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, następnego dnia roboczego."

Larcenaturus: „Jeśli dosłownie interpretować ten zapis, to bank zawsze pobierze opłatę manipulacyjną przy likwidacji lokaty. Przecież to jest lokata 1-dniowa i odnawia się każdego dnia na kolejny dzień. Wobec tego, każdego dnia rozpoczyna bieg nowy 30-dniowy termin liczony właśnie od dnia odnowienia. Wydaje się, że zwrot "lub odnowienia" wprowadza ogromne zamieszanie.”

Comperia wyjaśnia: Lokata skonstruowana jest tak, iż ostatni dzień okresu umownego jest również pierwszym dniem kolejnego okresu (zapis podany w Regulaminie Lokat), co oznacza, że w przypadku lokaty 1-dniowej, już po pierwszym dniu lokowania codziennie mamy ostatni dzień okresu umownego – czyli nie będzie pobierana opłata manipulacyjna. Opłata manipulacyjna w przypadku wskazanej lokaty zostałaby pobrana tylko przy powrotnym dniu założenia, to znaczy w sytuacji gdy na przykład 29 czerwca klient zakłada lokatę i tego samego dnia po kilku godzinach przychodzi i dokonuje jej likwidacji.

Pan lupa: „Lokata ta zawierana jest na okres jednego dnia, ma 6 proc. w skali roku, jednakże może być ono zmienione niemalże w każdym momencie, więc wyliczenia na rok w tej jakże ładnej tabelce na stronie banku są czysto hipotetyczne”.

Sądząc po wypowiedziach użytkowników bank powinien zadbać o bardziej klarowną dla klientów treść regulaminu. Nawet najlepszy produkt z szeregiem dwuznacznych zapisów nie będzie atrakcyjny dla klienta. Larcenaturus: „Postanowienia umowy powinny być formułowane w sposób precyzyjny i nie budzący wątpliwości. Wydaje się, że można tego oczekiwać od profesjonalnej instytucji finansowej.

Zakładałeś lokatę w Getin Banku? Co sądzisz o warunkach depozytu i jakości obsługi klienta w banku? Masz zastrzeżenia do produktu? Podziel się z nami doświadczeniami dodając poniżej swój komentarz.

Comperia.pl 

Ekspert Comperia.pl