Jeśli oszczędzać to tylko długoterminowo

2016-03-14 09:54:00

Wszyscy o nich marzymy, co drugi z nas w ogóle je gromadzi, a tylko nieliczni mają plan jak efektywnie je pomnażać. Mowa oczywiście o pieniądzach, które odkładane na nieodpowiednich instrumentach nie pozwalają zmaksymalizować otrzymanego zysku. Zobaczmy to na przykładzie tradycyjnych lokat bankowych.

Lokaty bankowe to jedne z najpopularniejszych instrumentów służących do gromadzenia oszczędności. Ich największymi zaletami jest ogólne bezpieczeństwo (gwarancja BFG) oraz mnogość terminów na jakie można je założyć. Osoby dysponujące nadwyżkami środków pieniężnych mogą wybierać nie tylko spośród tradycyjnych okresów: 1, 3, 6, czy 12 miesięcy, ale także lokować swoje pieniądze na bardziej "egzotyczne" periody np. 13 dni, 2 miesiące itd.

Z punktu widzenia klienta wybór odpowiedniego okresu lokaty ma bardzo istotne znaczenie. Wynika to z faktu, że oprocentowanie tych instrumentów różni się w zależności od terminu zapadalności danego depozytu.

W celu dobrego zilustrowania tego problemu wystarczy porównać ze sobą średnie oprocentowanie lokat opiewających na kwotę 5 tysięcy złotych, które zostały ulokowane na 1, 3, 6, 12 miesięcy oraz powyżej 1 roku.

Średnie oprocentowanie lokat na 5 tys. zł
Okres trwania lokaty w miesiącach
Oprocentowanie
1
1,02%
3
1,50%
6
1,37%
12
1,44%
powyżej 12
1,70%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Średnie oprocentowanie lokat bankowych opiewających na kwotę 5 tys. złotych rośnie wraz z wydłużaniem się okresu zapadalności tych produktów. I tak produkty zakładane na 1 miesiąc oferują 1,02 proc., 6-miesięczne 1,37 proc., 12-miesięczne 1,44 proc., a te powyżej roku 1,70 proc. w skali roku.

Wyjątek od powyższej reguły stanowią depozyty trzymiesięczne, w przypadku których średnie oprocentowanie wynosi aż 1,50 proc. w skali roku. Wynika to z faktu, że to właśnie kwartalne instrumenty banki najchętniej wykorzystują do oferowania klientom produktów promocyjnych.

Owa promocyjność przejawia się przede wszystkim tym, że z rozwiązań tych mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci danej instytucji lub też można na nich ulokować tylko nowe środki. Nie bez znaczenia jest także to, że skorzystanie z tych rozwiązań często wymaga założenia od klienta konta osobistego. Przykładami takich produktów są np. Lokata 2-miesięczna w Alior Banku, 3-miesięczna lokata dla nowych klientów od mBanku czy choćby Lokata na powitanie od Banku SMART.

Analizując powyższe argumenty można dojść do dwóch wniosków:

- po pierwsze - posiadacze nadwyżek finansowych powinny je lokować na dłuższe terminy, dzięki czemu uda im się uzyskać wyższe odsetki. Najlepsze oprocentowanie oferują obecnie depozyty, których okres zapadalności przekracza 12 miesięcy.

- po drugie - osoby, które w zamian za otrzymanie wysokiego oprocentowania są skłonne założyć ROR w danym banku mogą się pokusić o "wyławianie" tzw. ofert promocyjnych, gdyż pozwoli im to na osiągnięcie atrakcyjnego zarobku. Trzeba jednak pamiętać, że część zakładanych rachunków wymaga spełniania warunku aktywności (zasilania, płatności kartą), w przeciwnym razie mogą okazać się one płatne.

A może konto oszczędnościowe?

Konta oszczędnościowe w przeciwieństwie do lokat nie wymagają od klienta zamrażania ulokowanych na nim środków. Oznacza to, że po wpłacone na nich pieniądze można sięgnąć w dowolnym momencie. Warte uwagi jest jeszcze to, że średnie oprocentowanie tych rachunków jest porównywalne do oprocentowania półrocznych lokat. Dla kont, na których średnie saldo wynosiło 5 tys. złotych parametr ten przyjmuje dziś wartość 1,39 proc. w skali roku. Dokładny wykres tej zmiennej wygląda tak:

Średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych

Wygenerowane na Comperia Analytics

Podsumowanie

Gromadzenie pieniędzy to trudne zajęcie, ale o wiele bardziej wymagającym zadaniem jest pomnażanie już zgromadzonego kapitału. Problemy może nastręczać choćby wybór odpowiedniego terminu zapadalności lokat. W tym przypadku deponent musi się zmierzyć nie tylko z chęcią uzyskania wysokich odsetek (im dłuższa lokata, tym wyższy zarobek), ale także z umiejętnością planowania - pieniądze ulokowane na lokatach wymagają bowiem czasowego zamrożenia. Pogodzenie tych dwóch warunków zależy już jednak od indywidualnych preferencji osoby oszczędzającej.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk