Jak zainwestować w strukturę

2009-07-28 00:00:00

Produkty strukturyzowane, oferowane przez banki, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, dostępne są tylko w określonym terminie, w tzw. okresie subskrypcji.

Niektóre produkty, np. w formie certyfikatów i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, mogą być notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Oznacza to, że zainteresowani kupnem notowanego certyfikatu mogą to zrobić również po okresie subskrypcji po cenie rynkowej. Okres subskrypcji zazwyczaj trwa kilka tygodni.

Produkty można nabywać w punktach dystrybucyjnych, różnych w zależności od emitenta produktu strukturyzowanego. Mogą to być oddziały banków, firm ubezpieczeniowych, doradców finansowych czy biura maklerskie. Żeby założyć tego typu lokatę, wystarczy dokument tożsamości i dowód wpłaty minimalnej wymaganej kwoty na wskazane konto.

Zapisując się na lokatę w pierwszych dniach subskrypcji do faktycznego startu inwestycji może minąć kilka tygodniu. Niektórzy emitenci struktur płacą odsetki za zdeponowanie środków w czasie subskrypcji. Jeżeli tak nie jest, trzeba mieć świadomość, że w okresie zapisów nasze pieniądze nie będą pracować.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl