Jak inwestować w surowce?

2014-03-31 10:34:00

Na rynku funkcjonuje wiele metod pomnażania pieniędzy. Nadwyżki finansowe można lokować chociażby w akcjach, obligacjach, na kontach oszczędnościowych czy na lokatach bankowych. Dla osób, które poszukują jednak bardziej wyszukanych sposobów oszczędzania, ciekawym rozwiązaniem mogą okazać się inwestycje na rynku surowców. Czym charakteryzuje się ten rynek i jak sprawnie ulokować na nim pieniądze? Porównywarka finansowa Comperia.pl podpowiada.

Rynek surowców jest bardzo specyficzny, a inwestowanie pieniędzy w ten segment gospodarki niesie ze sobą ryzyko poniesienia straty. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o ulokowaniu pieniędzy w tej grupie aktywów dobrze zastanowić się i przeanalizować, na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie światowa gospodarka.

Rynek surowców jest uważany za jeden z najlepszych barometrów koniunktury i podobnie jak cała ekonomia charakteryzuje się tradycyjnie dużą cyklicznością. W okresach ożywienia, a później wzrostu gospodarczego, popyt na surowce rośnie. Większy popyt przekłada się bezpośrednio na wzrost ich cen. A ten ostatni oznacza dodatnie stopy zwrotu inwestorów, którzy zdecydowali się wykorzystać te aktywa do pomnażania swoich oszczędności.

Jak inwestować w surowce?

Najbardziej oczywistym sposobem na ulokowanie pieniędzy na rynku surowcowym jest fizyczny zakup tych aktywów. Oczywiście nie chodzi tutaj o kupno cysterny ropy czy kilku ton pszenicy, ale nabycie na przykład sztabki złota, czy określonych monet kolekcjonerskich. Na rynku funkcjonują podmioty, które „zawodowo” trudnią się oferowaniem klientom wyrobów zawierających stopy metali szlachetnych. Decydując się na fizyczny zakup monet czy sztabek, warto zawczasu pomyśleć o sposobie ich przechowywania. Trzymanie takich aktywów w domu nie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Wydaje się, że lepiej wynająć skrytkę w banku, lub po prostu aktywa pozostawić w depozycie u sprzedającego (wówczas inwestor otrzymuje jedynie dokument potwierdzający zakup).

Nieco łatwiejszym, a na pewno dającym większe możliwości inwestycyjne, sposobem pomnażania pieniędzy na rynku surowców jest zakup jednostek uczestnictwa funduszy lokujących swoje aktywa w tym segmencie. Na rynku działa bardzo wiele funduszy pozwalających klientom inwestować chociażby w surowce energetyczne, surowce rolne czy metale szlachetne. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest to, że aby rozpocząć taką inwestycję nie trzeba posiadać dużego kapitału. Zazwyczaj pierwsza minimalna kwota wpłaty do takiego funduszu nie przekracza sumy 1 000 złotych, a czasem wynosi nawet 100 złotych.

Inwestowanie na rynku surowców jest obarczone ryzykiem utraty części wpłaconego kapitału. Dlatego też rozwiązanie tego typu jest skierowane do osób, które są świadome takiego zagrożenia, a mimo to chcą ulokować tam pieniądze. Ponadto inwestycje surowcowe można wykorzystać jako formę dywersyfikacji już posiadanego portfela oszczędności.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk