Indywidualne Konta Emerytalne - pierwsze kroki

2012-05-23 11:03:50

Niepewność co do przyszłości skłania do rozpoczęcia oszczędzania. Atrakcyjnym sposobem na gromadzenie środków na emeryturę są Indywidualne Konta Emerytalne. Comperia wyjaśnia jakie korzyści dają IKE, oraz jak funkcjonują.


Co znaczy skrót IKE?
Rozwinięcie skrótu IKE to Indywidualne Konto Emerytalne. Jest to tak zwany III filar, czyli możliwość gromadzenia środków na emeryturę poza składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i składkami do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Oszczędzanie za pośrednictwem IKE jest dobrowolne, więc każdy Polak może sam zdecydować czy chce skorzystać z tej możliwości i w przyszłości pobierać emeryturę także z III filara.

Czym faktycznie jest IKE?
Klient może dowolnie kształtować swoje Indywidualne Konto Emerytalne. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, IKE może przybierać kilka form.

Można do nich zaliczyć rachunek bankowy w banku (np. konto oszczędnościowe), zapis jednostek funduszu emerytalnego, rachunek maklerski (inwestycyjny), rachunek w funduszu emerytalnym, rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym. Faktem jest, że możliwości prawnych oszczędzania za pośrednictwem IKE jest sporo.

IKE- jak zacząć?
Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniej oferty, co zależy od indywidualnych preferencji oszczędzającego. Można ulokować pieniądze na koncie oszczędnościowym, co będzie najbezpieczniejszą formą lokaty kapitału. Osoby, które poszukują wyższych stóp zwrotu przy akceptacji wyższego ryzyka mogą powierzyć środki zarządzającym funduszami inwestycyjnymi lub spróbować własnych sił na rynku. Niezależnie od wyboru Indywidualnego Konta Emerytalnego, warto prześledzić jakie są możliwości wpłat środków na IKE.

W przeciwieństwie do I i II filara, środki na IKE oszczędzający musi odkładać na własną rękę (nie są automatycznie odprowadzane z pensji jak w przypadku osób na umowę o pracę). Dodatkowo każdego roku ogłaszany jest limit wpłat na IKE. W 2012 roku można przeznaczyć na ten cel nie więcej niż 10 578 zł. Kwota ta jest równa trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. W kolejnych latach limit wpłat nie może się zmniejszyć, co oznacza że będzie wynosił 10 578 zł lub więcej (w przypadku wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Oszczędzanie na III filarze można zacząć od ukończenia 16 lat. Jednak osoby małoletnie mogą wpłacać środki na IKE tylko w roku, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Dla małżeństw ważną informacją jest, że IKE może być prowadzone tylko dla jednej osoby. Nie ma możliwości posiadania rachunków wspólnych. Ponadto jedna osoba może mieć tylko jedno IKE. Dopuszczalnym jest jedynie inwestowanie w różne fundusze inwestycyjne, ale w ramach jednego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI).

Po co mi IKE?
Dzięki regulacjom prawnym Indywidualne Konta Emerytalne pozwalają na oszczędzanie bez podatku od zysków kapitałowych. W praktyce, aby nie zapłacić podatku, środki na rachunku należy trzymać do ukończenia 60 roku życia (55 w przypadku osób, które w tym wieku nabyły uprawnienia emerytalne).

Dodatkowym warunkiem jest dokonywanie wpłat na IKE w co najmniej 5 latach kalendarzowych zanim nastąpiła wypłata środków lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. Ten drugi warunek oznacza po prostu, że przez ostatnie 5 lat oszczędzania na IKE nie można nań wpłacić łącznie więcej niż wcześniej. Marcin Zienkiewicz
Comperia.pl

Marcin Zienkiewicz