Ile stracę zrywając lokatę strukturyzowaną

2009-07-28 00:00:00

Przy wycofaniu pieniędzy z produktu strukturyzowanego otrzyma się zwrot depozytu pomniejszony o ewentualną opłatę za zerwanie lokaty i odsetki gwarantowane. Nie ma też mowy o dodatkowych zyskach z części inwestycyjnej.

Lokata zaczyna swój żywot po zakończeniu subskrypcji. Od depozytu odejmowane są pieniądze przeznaczone na kupno opcji oraz marża banku, Komisji Nadzoru Finansowego i towarzystwa ubezpieczeniowego. Pozostały kapitał pracuje na gwarantowaną ochronę kapitału, a w przypadku lokat inwestycyjnych, na gwarantowane oprocentowanie.

To musi potrwać, dlatego lokaty strukturyzowane i inwestycyjne są tworzone na kilka lat. Wycofanie pieniędzy przed terminem (zerwanie lokaty strukturyzowanej) umownym możliwości wypracowania odsetek nie daje. Warto jednak pamiętać, że straci tylko klient, bank nie ryzykuje niczym.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl