Pekao jako pierwszy bank w Polsce umożliwia obsługę głosową swojej aplikacji - wszystko dzięki Asystentowi Google

2020-01-07 12:41:50

Pekao wyraźnie postawił sobie za cel bycie najbardziej innowacyjnym bankiem w Polsce. Wprowadzona właśnie opcja obsługi głosowej aplikacji mobilnej PeoPay z pewnością jest ciekawym i wygodnym rozwiązaniem. Możliwość ta dostępna jest na telefonach z Androidem.

Pekao SA jest bodaj jedynym bankiem na ten moment, który w swojej aplikacji mobilnej umożliwia obsługę głosową. Opiera się ona o Asystenta Google. Niektóre funkcjonalności dostępne są bez konieczności logowania do aplikacji, np. wyszukanie numeru telefonu na infolinię banku Pekao. Pozostałe opcje mogą wymagać zalogowania.

Za pomocą komend głosowych można będzie m.in. odszukać przelew w historii transakcji, zlecić transfer środków lub sprawdzić swoje saldo. Wszystkie komendy zaczyna się frazą "OK Google" a następnie należy podać, jaka czynność nas interesuje, np. "Wyszukaj BLIK w PeoPay" - wówczas aplikacja automatycznie uruchomi się na ekranie z nowo wygenerowanym kodem BLIK.

Marzena Kazbieruk