Fundusze inwestycyjne akcji znów dają zarobić-sprawdź ile!

2010-03-24 09:36:54

Szukasz najlepszego funduszu inwestycyjnego? Chcesz zainwestować w akcje, ale nie masz czasu na śledzenie bieżących notowań giełdowych? Jeżeli tak, to sprawdź fundusze inwestycyjne akcji z Comperią! W ostatnim miesiącu notowania jednostek uczestnictwa znów wzrosły. Zobacz, ile można zarobić na funduszach akcji!

Inwestowanie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych obarczone jest znacznym stopniem niepewności. Prawidłowa ocena zmian mikro i makroekonomicznych wymaga specjalistycznej wiedzy oraz wielu godzin poświęcanych na ich analizę. Sama intensywność tych zmian jest natomiast zbliżona do wahań na rynku walutowym. W związku z powyższym, akcje uznać należy za jeden z najbardziej ryzykownych instrumentów inwestycyjnych.
 
Niemniej jednak, istnieje możliwość znacznego ograniczenia ryzyka związanego z inwestycjami w akcje. Najlepszym sposobem na zachowanie możliwości uzyskania ponadprzeciętnych zysków przy znacznym stopniu bezpieczeństwa zainwestowanych środków są fundusze inwestycyjne akcji. W rezultacie zakup jednostek uczestnictwa z jednej strony gwarantuje oparcie inwestycji na akcjach - instrumencie bazowym, z drugiej natomiast zapewnia fachowe zarządzanie zgromadzonymi środkami poprzez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne akcji są zatem produktem przeznaczonym dla wszystkich osób chcących inwestować w akcje, które jednocześnie nie posiadają wystarczającej ilości czasu bądź wiedzy na samodzielne inwestowanie. Poniżej Comperia.pl prezentuje fundusze inwestycyjne akcji, które w ciągu ubiegłego miesiąca odnotowały najwyższe stopy zwrotu.
 
Fundusze inwestycyjne akcji - zestawienie najlepszych stóp zwrotu za 1 miesiąc
 
L.P.
Nazwa Funduszu
Stopa zwrotu w PLN
Waluta wyceny
1
14,35 proc.
PLN
2
HSBC GIF Thai Equity C
13,50 proc.
USD
3
WIOF Polish Opportunities Fund A
9,48 proc.
USD
4
HSBC GIF Asia ex Japan Equity S. Com C
9,32 proc.
PLN
5
WIOF Ukraine Performance Fund - Class B
8,62 proc.
USD
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl
 
W pierwszej piątce naszego rankingu znalazły się wyłącznie fundusze inwestycyjne akcji HSBC i WIOF. Najlepsze z nich zyskały w ciągu ubiegłego miesiąca ponad 10 proc. Co ważne, wśród najlepszych ofert na rynku mamy do czynienia wyłącznie z instrumentami finansowymi, których walutą wyceny są złote bądź dolary amerykańskie.
Ponadto w ciągu ostatnich 30 dni jedynie co 10 fundusz odnotował straty. W żadnym przypadku nie przekroczyły one jednak 2 proc.
 
Fundusze inwestycyjne akcji - zestawienie najlepszych stóp zwrotu za 6 miesięcy
 
L.P.
Nazwa Funduszu
Stopa zwrotu w PLN
Waluta wyceny
1
Sprawdź!
27,43 proc.
USD
2
HSBC GIF Russia Equity C
26,50 proc.
PLN
3
WIOF Ukraine Performance Fund - Class A
26,32 proc.
USD
4
HSBC GIF Russia Equity C
26,22 proc.
USD
5
WIOF Ukraine Performance Fund - Class B
26,15 proc.
EUR
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl
 
W przypadku podejmowania inwestycji o dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne akcji pozwalały zarobić znacznie więcej. W perspektywie 6 miesięcy najlepsze pięć FI uzyskały stopy zwrotu na poziomie 26 - 27 proc. Ponadto, zyski na poziomie ponad 20 proc. odnotowało aż 21 funduszy inwestycyjnych. Wszystko wskazuje, że w nadchodzących miesiącach powyższe trendy się utrzymają.
 
Chcesz podyskutować o oszczędzaniu-jak, gdzie…? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum!

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl