Efektywne oszczędzanie - jak oszczędzać długoterminowo?

2013-04-25 14:15:51

Temat efektywnego oszczędzania pieniędzy jest często poruszany w mediach. Ostatnio problem ten został także dokładnie omówiony na łamach naszego portalu – pisaliśmy o inwestowaniu środków w krótkim i średnim terminie. Dziś przyjrzymy się bliżej inwestycjom długoterminowym, czyli służącym do gromadzenia środków na sfinansowanie tzw. celów strategicznych.

Na wstępie warto określić, czym są owe "cele strategiczne". Pod pojęciem tym kryją się plany i wydarzenia, które będą miały miejsca za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Dobrym przykładem jest zabezpieczenie finansowe przyszłości dzieci lub odkładanie pieniędzy na własną emeryturę. Wszyscy wokół mówią, że wysokość tego świadczenia będzie „dramatycznie” niska, więc posiadanie odpowiedniego zaplecza finansowego z naszej strony jest naprawdę dobrym rozwiązaniem.

Za odkładanie pieniędzy na cele strategiczne można uznać wszelkie inwestycje, których okres trwania przekracza 10 lat. Zaletą tak długiego czasu jest to, że gromadzone oszczędności mogą być lokowane zarówno w bezpieczne, jak i ryzykowne aktywa, ze szczególnym uwzględnieniem zwłaszcza tych drugich. W długim terminie, to właśnie one powinny przynieść większą stopę zwrotu.

W co inwestować?

Długoterminowe obligacje skarbowe - należą do najbezpieczniejszych metod pomnażania oszczędności. Aktualnie w ofercie Ministerstwa Finansów można znaleźć 10 letnie obligacje emerytalne (EDO), które charakteryzują się roczną kapitalizacją odsetek. Oczywiście, klient może skorzystać także z obligacji o krótszym terminie wykupu, jednak wtedy konieczne będzie dokonywanie ich rolowania (zamiana na obligacje nowej serii) w odpowiednim terminie.

Obligacje komunalne lub korporacyjne - na rynku występuje kilkadziesiąt rodzajów takich papierów. Różnią się one miedzy sobą nie tylko terminem wykupu i poziomem ryzyka, ale także nominałem oraz wysokością oprocentowania. Dzięki temu osoba dysponująca pewną kwotą oszczędności na pewno znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Jednostki uczestnictwa w funduszach akcyjnych - należą do ryzykownej metody pomnażania pieniędzy. Uzyskiwana stopa zwrotu w głównej mierze zależy od koniunktury gospodarczej i nastrojów panujących na rynkach finansowych. W dłuższym terminie powinny przynieść zadowalającą stopę zwrotu, niemniej jednak w celu zwiększenia efektywności inwestycji zaleca się kupowanie jednostek w formie regularnych transakcji przeprowadzonych np. raz w miesiącu za stałą kwotę.

Plany systematycznego oszczędzania - są oferowane przez większość instytucji finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz TFI). Konstrukcją przypominają regularne kupowanie jednostek funduszy inwestycyjnych. Klient musi tylko wybrać interesującą go strategię, tzn. określić, czy środki mają być lokowane w bezpieczne, czy w ryzykowne aktywa. Uwaga: umowy dotyczące PSO są zawierane na okres kilku lub nawet kilkunastu lat, a próba zakończenia inwestycji przed terminem może wiązać się z koniecznością poniesienia przez klienta dotkliwych opłat.

Akcje – możliwość samodzielnego zakupu akcji spółek giełdowych jest skierowana do osób, które nie boją się brać odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje inwestycyjne. Sposób ten może okazać się dość atrakcyjnym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy w zbudowanym portfelu znajdą się podmioty, które chętnie dzielą się wypracowanym przez siebie zyskiem - inaczej mówiąc, wypłacają dywidendę. Szczególną uwagę warto zwrócić zwłaszcza na większe firmy, w których akcjonariacie znajduje się jeszcze Skarb Państwa.

Oszczędzanie długoterminowe nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Jest to spowodowane tym, że wiele osób nie potrafi wyobrazić sobie wydarzeń, które będą miały miejsce za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Większość z nas woli żyć tu i teraz, a nie zaprzątać sobie głowy tym, co wydarzy się w przyszłości. Nie jest to najlepsze podejście, gdyż czas płynie bardzo szybko i zanim się obejrzymy to, co miało być jutro, będzie dniem dzisiejszym.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk