Dywidenda z akcji - kusząca alternatywa dla lokaty?

2012-08-02 09:58:49

Ostatnio porównywaliśmy zyski, jakie można osiągnąć trzymając pieniądze na tradycyjnej lokacie bankowej z tymi, jakie daje inwestowanie w obligacje. Odpowiedź na pytanie, co jest korzystniejsze, nie była do końca jednoznaczna, ponieważ wiele zależy od samego oszczędzającego, a dokładniej od jego skłonności do ryzyka. W dzisiejszym artykule wybór będzie jeszcze bardziej skomplikowany. Porównamy bowiem odsetki z depozytu bankowego ze stopą dywidend otrzymywanych z akcji wybranych spółek giełdowych.

Czym jest akcja?

Akcja to udziałowy papier wartościowy dający posiadaczowi szereg uprawnień bezpośrednio związanych z podmiotem, który ją wyemitował. Przede wszystkim, posiadając akcje właściciel ma prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, czyli ma wgląd i wpływ na wszystkie decyzje podejmowane przez spółkę.

Poza tym, ma prawo objęcia akcji nowej emisji, jeśli spółka zdecyduje się na podwyższenie swojego kapitału. Ma również prawo do podziału majątku w przypadku ogłoszenia likwidacji spółki. I najważniejsze - ma prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach wypracowanych przez spółkę.

Jak otrzymać dywidendę?

O tym, czy spółka wypłaci dywidendę decyduje WZA, czyli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podczas „walnego” ustalane jest, czy dywidenda zostanie wypłacona, jeśli tak, to jaki procent wypracowanego zysku zostanie na nią przeznaczony. Określany jest także tzw. dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty.

Z punktu widzenia inwestora indywidualnego to dzień ustalenia prawa do dywidendy jest najistotniejszą datą. W tym dniu trzeba mieć akcje na swoim rachunku maklerskim. Należy pamiętać, że rozliczenie zakupu akcji przez KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) trwa trzy dni. Dlatego też, chcąc załapać się na dywidendę z jakieś spółki, należy kupić jej akcje odpowiednio wcześniej.

Dlaczego warto?

Są różne metody inwestowania w akcje. Jedna na przykład polega na kupnie papierów w oczekiwaniu na wzrost ich ceny i ich odsprzedaży z zyskiem. Inna z kolei na kupnie akcji i przetrzymywaniu ich przez długi czas. Do tej drugiej metody doskonale pasują akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę, ponieważ nie dość, że inwestor w długim terminie może zarobić na wzroście kursu akcji, to jeszcze co roku dostaje dodatkową gotówkę.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa zainwestowanych pieniędzy warto wybierać firmy duże, o silnych fundamentach i stabilnej sytuacji finansowej. Takie podmioty nie tylko chętniej dzielą się wypracowanym zyskiem, ale także w większym stopniu mogą zagwarantować stabilność ceny akcji.

Przykładowe stopy zwrotu uzyskane z dywidend w 2012 roku z wybranych spółek giełdowych znajdziesz tutaj

W zależności od spółki, możliwe do uzyskania stopy zwrotu z dywidendy różnią się od siebie. Czasem wynoszą one tylko ułamek procenta, a czasem sięgają kilkunastu procent. W bieżącym roku na szczególną uwagę zasługuje stopa zwrotu dywidendy ze spółki KGHM, która wyniosła ponad 19,5 proc.

Jest to 3-krotnie więcej aniżeli aktualnie możemy uzyskać na najlepsze rocznej lokacie (oprocentowanie 6,4 proc. w skali roku). Z przedstawionych przez nas przykładów na wysokie zyski z dywidend mogli liczyć także akcjonariusze Agory oraz Telekomunikacji Polskiej. Uzyskane stopy zwrotu wyniosły odpowiednio 10,7 proc. Agora, i 8,70 proc. TPSA.

Na rynku można znaleźć spółki obficie dzielące się zyskiem z akcjonariuszami. Jednak przed kupnem jakiejkolwiek z nich trzeba wiedzieć, że lokowanie pieniędzy w akcje jest dużo bardziej ryzykowne niż ich pomnażanie za pomocą lokat bankowych. Warto mieć również świadomość, że spółki nie zawsze wypłacają dywidendy, co w przypadku nietrafnego wyboru podmiotu naraża naszą inwestycję na straty. Niemniej jednak nie ma co od razu skreślać „grania pod dywidendę”. Taki rodzaj inwestowania można wykorzystać do dywersyfikacji naszych oszczędności.
Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk