Dodatkowe ubezpieczenia do kredytu samochodowego

2009-07-28 00:00:00

Zaciągając kredyt samochodowy, podobnie jak w przypadku kredytów na dowolny cel, coraz częściej można spotkać się z dodatkowym ubezpieczeniem na życie, od utraty pracy czy od trwałej niezdolności do pracy.

Takie produkty stanowią dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu, a co za tym idzie wiążą się z dodatkowymi kosztami po stronie kredytobiorcy. W zależności od banku wykupienie ubezpieczenie może być dobrowolne lub obowiązkowe.

Polisa skonstruowana jest w ten sposób, że uposażonym staje się bank. Suma ubezpieczenia, czyli kwota na jaką jesteśmy ubezpieczeni, odpowiada kwocie zaciągniętego kredytu i maleje wraz ze spłatą kolejnych rat kredytowych, czyli przez cały okres kredytowania równa się aktualnemu saldu zadłużenia. W sytuacji zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową odszkodowanie trafi więc do banku na poczet spłaty kredytu.

Przystępując do ubezpieczeń kredytów, a zwłaszcza, kiedy robimy to dobrowolnie, należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) i zwrócić uwagę na wykluczenia (sytuacje, kiedy firma ubezpieczeniowa nie wypłaci kredytu) i zakres ochrony, czyli ograniczoną odpowiedzialność ubezpieczyciela. Utrata pracy nie oznacza bowiem końca problemów z kredytem. Na przykład w ofercie jednego z banków, w razie śmierci, trwałej niezdolności do pracy oraz w razie zachorowania na jedną z ciężkich chorób - ubezpieczenie w całości spłaci zadłużenie. Natomiast w przypadku utraty pracy oraz pobytu na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, spłaconych zostanie z ubezpieczenia maksymalnie 6 rat kredytu.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl