Dlaczego ceny akcji spadają?

2014-02-10 09:51:00

Kupując akcje na giełdzie papierów wartościowych wiele osób myśli tylko o dużym zarobku, praktycznie nie zwracając uwagi na ryzyko takiego przedsięwzięcia. Niestety, dodatnie stopy zwrotu udaje się osiągnąć tylko nielicznej grupie inwestorów. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić, od czego rzeczywiście zależą ceny akcji.

Inwestycje giełdowe wzbudzają wiele emocji wśród uczestników rynku finansowego. Z jednej strony wizja szybkiego zarobku, a z drugiej ryzyko utraty całego kapitału przyspieszają bicie serca u niejednego człowieka. Ważne jest jednak, aby każdy potencjalny inwestor, zanim rozpocznie swoją przygodę z giełdą, dobrze poznał realia rządzące tą dziedziną. Pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego ceny akcji spadają?

Koniunktura

Przyczyną spadku cen akcji danej spółki giełdowej może być aktualnie panująca koniunktura gospodarcza. W chwili spowolnienia, dana firma mniej sprzedaje, osiąga mniejsze zyski, a więc jej wycena automatycznie zostaje obniżona.

Z kolei w momencie wzrostu gospodarczego i rosnącego PKB, ceny akcji będą zachowywały się w sposób odwrotny.

Nastroje inwestorów

Przesłanką, która wpływa na notowania akcji spółki na giełdzie papierów wartościowych są również nastroje panujące wśród inwestorów. W końcu to od decyzji tych ostatnich w głównej mierze zależy, czy cena danego waloru rośnie, spada, czy też porusza się w trendzie bocznym.

Nastroje inwestorów są bezpośrednio powiązane z koniunkturą gospodarczą. Jeśli gospodarka się rozwija, inwestorzy są skłonni ponosić większe ryzyko i kupować bardziej agresywne aktywa.

Sytuacja finansowa spółki

Elementem ogrywającym istotną rolę w wycenie spółki giełdowej jest jej sytuacja finansowa. Jeśli dana firma jest słabo zarządzana, spada jej udział w rynku, maleje sprzedaż, to wtedy siłą rzeczy zainteresowanie takim podmiotem słabnie. Co więcej pogarszają się także jej wskaźniki finansowe, które dodatkowo zniechęcają potencjalnych inwestorów. W efekcie cała ta sytuacja powoduje spadek ceny akcji.

Dymisje pracowników

Nie tak oczywistym powodem spadku cen akcji spółki notowanej na giełdzie może być także rezygnacja z pracy jej czołowych pracowników. W każdym przedsiębiorstwie występuje grupa menadżerów odpowiedzialnych za podejmowanie kluczowych decyzji. Może to być prezes, główny księgowy, czy też członek rady nadzorczej. Osoby te zazwyczaj znają dany podmiot od tzw. podszewki i ich odejście może oznaczać, że w firmie zaczyna dziać się coś złego. Tym samym ich dymisja często skutkuje spadkiem cen akcji.

I zdarzenia nieprzewidziane

Za spadki cen akcji spółki giełdowej odpowiadają również nieprzewidziane zdarzenia losowe. Pożar fabryki, wojna, czy klęska żywiołowa to tylko niektóre czynniki bezpośrednio wpływające na zachowanie inwestorów.

Ogólnie można przyjąć, że w chwili wystąpienia zagrożenia posiadacze akcji, obligacji, czy też innych instrumentów finansowych natychmiast poszukują bezpiecznego schronienia dla swojego kapitału, pozbywając się tym samym ryzykownych aktywów.

Przedstawione powyżej przyczyny spadku cen akcji danej spółki występują niemal bez przerwy. Co więcej, często notowania niektórych akcji zmieniają się bez jakichkolwiek powodów. Rynek finansowy jest na tyle nieprzewidywalny, że poruszanie się po nim wymaga nie tylko odpowiedniego doświadczenia, ale także specjalistycznej wiedzy. Niemniej jednak chęć dużego zarobku powoduje, że grą giełdową interesuje się coraz większa grupa osób.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam