Czym różni się fundusz obligacji od funduszu rynku pieniężnego?

2010-01-11 11:38:01

Fundusze obligacji czy rynku pieniężnego są raczej dla osób przedkładających bezpieczeństwo swoich pieniędzy nad potencjalną stopę zwrotu z inwestycji. Z reguły można na nich zarobić do kilku – kilkunastu procent rocznie. W portfelach obu funduszy dominują papiery dłużne, na próżno w nich szukać akcji spółek giełdowych. Istnieją jednak między nimi znaczące różnice. Jakie? Sprawdź, by zacząć świadomie lokować swoje oszczędności!

Niedawno pisaliśmy o różnicach między funduszem zrównoważonym i stabilnego wzrostu (możesz przeczytać o tym tutaj>>). Dzisiaj nadszedł czas na porównanie funduszu obligacji i rynku pieniężnego.
 
Skład portfela inwestycyjnego
Zarówno fundusz obligacji, jak i fundusz rynku pieniężnego (zwany także funduszem gotówkowym) prowadzą stosunkowo bezpieczną politykę inwestycyjną. Różnice pomiędzy nimi zaczynają być dostrzegalne, jeżeli przyjrzymy się dokładniej, w co inwestują pieniądze swoich klientów.
Fundusz gotówkowy, jak sama nazwa wskazuje, trzyma posiadany kapitał w postaci ekwiwalentów gotówki. Ściślej mówiąc, inwestuje głównie w krótkoterminowe papiery dłużne np. bony skarbowe, pieniężne czy też w lokaty bankowe. Instrumenty te charakteryzują się wysoką płynnością, bezpieczeństwem (ich ceny podlegają stosunkowo niskiej zmienności), co automatycznie odzwierciedla się w niewielkiej stopie zwrotu – generalnie w czasie dobrej koniunktury aktywa funduszy rynku pieniężnego rosną wolniej od aktywów innych rodzajów funduszy inwestycyjnych.
 
Fundusz obligacji z kolei lokuje powierzony mu kapitał w większości w długoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności w obligacje skarbowe. Z uwagi na to, że emitowane są przez Skarb Państwa, papiery te uważane są za bardzo bezpieczne i jednocześnie gwarantują wyższe zyski niż np. bony skarbowe. Jednak w portfelu funduszu obligacyjnego znaleźć można również obligacje przedsiębiorstw, które już tak bezpieczne nie są – w zamian za wyższą rentowność ich posiadacz godzi się na większe ryzyko utraty swojego kapitału.
 
Ile kosztuje członkostwo w funduszu?
Za udział w funduszu trzeba płacić. Omawiane rodzaje funduszy należą pod tym względem do najbardziej przyjaznych dla klientów. Roczna opłata za zarządzanie w funduszu gotówkowym kształtuję się średnio na poziomie 1-1,5 proc. Towarzystwo zarządzające funduszem obligacji zabierze trochę więcej, bo ok. 1,2-1,8 proc. rocznie. Dodatkowo przy wejściu do funduszu obligacyjnego trzeba się liczyć z opłatą dystrybucyjną, która pochłonie do 2 proc. wartości wkładu początkowego. Prostym sposobem uniknięcia opłaty wstępnej jest wpłata do funduszu za pośrednictwem Internetu.
 
Stopy zwrotu, czyli ile można zarobić?
Jak już wspomnieliśmy, fundusze rynku pieniężnego nie oferują „kokosów”. Ich stopy zwrotu podobne są do rentowności lokat bankowych. W 2009 r. fundusze gotówkowe na polskim rynku zwiększyły swoje aktywa netto (uwzględniające opłatę za zarządzanie) średnio o 5 proc. Najlepszy z nich urósł o 11 proc., zaś tylko trzy skończyły rok na minusie. W tym samym czasie polskie fundusze obligacyjne dały zarobić przeciętnie 9,6 proc., z czego najlepsze wypracowały stopę zwrotu rzędu 50 proc. Również i w tym przypadku znalazło się kilka rodzynków, których wartość funduszy zmalała (maks. 11 proc.).

W jakim funduszu ulokowałbyś swoje oszczędności? Podziel się swoją opinią na naszym forum!

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl