Czy pieniądze na lokacie są bezpieczne? Comperia odpowiada i uspokaja!

2009-10-23 16:45:31

Pieniądze na lokatach bankowych liczone są w „grubych” milionach. Niejednokrotnie powierzamy bankom całe swoje oszczędności, nie zastanawiając się nawet, czy z całą pewnością dostaniemy je z powrotem. Po prostu większość z nas uważa to za naturalne i oczywiste. Czy to jest do końca prawdą? Czy gwarancje bankowe sprawiają, że pieniądze na lokacie są bezpieczne? Sprawdź, czy możesz stracić swoje pieniądze!

Każdy bank może upaść
 Banki, tak jak większość przedsiębiorstw działających w gospodarce, są instytucjami nastawionymi na generowanie zysku. Mówiąc w wielkim uproszczeniu, bank zbiera pieniądze deponowane na lokatach, oferując w zamian odsetki oraz pożycza te pieniądze innym podmiotom na dużo wyższy procent. Różnicę w oprocentowaniu kredytów i lokat można uznać za zysk banku. Jednak nawet ten prosty schemat działania może runąć, jeśli kredytobiorcy okażą się mało wiarygodni i przestaną spłacać swoje zobowiązania wobec banku. Wtedy bank będzie zmuszony ogłosić niewypłacalność, gdyż nie będzie w stanie oddać wszystkim deponentom całej kwoty, jaką mu powierzyli. Powyższy scenariusz może mieć miejsce w odniesieniu do właściwie każdego banku komercyjnego. Pamiętajmy jednak, że prawdopodobieństwo upadłości banku komercyjnego, choć istnieje, jest bardzo znikome. Czy są zatem jakieś gwarancje bankowe, które chronią Twoje pieniądze?
 
Porównaj najlepsze lokaty bankowe na rynku!
 
Pomocna dłoń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)
 Na szczęście istnieją w systemie bankowym gwarancje bankowe a ściślej rzecz ujmując gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).Aby zatem chronić nasze pieniądze, stworzona została państwowa instytucja gwarantująca zwrot depozytów bankowych – Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z obowiązującą ustawą, wszystkie lokaty bankowe, bez względu na walutę, są w Polsce objęte gwarancjami bankowymi w 100 proc. do wysokości 50 tys. euro. Oznacza to, że w przypadku ogłoszenia upadłości któregoś z banków, jego deponenci otrzymają od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z powrotem swoje pieniądze do równowartości 50 tys. euro, zaś wszystkie kwoty powyżej tej granicy będą mogli teoretycznie odzyskać w trakcie podziału majątku banku-bankruta – ale tylko teoretycznie, gdyż może nie wystarczyć majątku na zaspokojenie wszystkich klientów.
 
Nie wszystkie formy oszczędzania są objęte gwarancją bankową
 Bankowy Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza wszystkie tradycyjne lokaty banków komercyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że nie zaliczają się do nich tzw. polisolokaty, a więc lokaty w formie polisy ubezpieczeniowej, czyli za nasze pieniądze de facto odpowiedzialny jest nie bank, lecz zakład ubezpieczeniowy. Polisolokaty gwarantowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w znacznie mniejszym stopniu – ochronie podlega jedynie 50 proc. wartości ubezpieczenia, maksymalnie do równowartości 30 tys. euro. Polisolokaty są zatem mniej bezpieczne od zwykłych lokat bankowych. Ponadto gwarancja BFG nie obejmuje depozytów w tzw. SKOK-ach, czyli Społecznych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, które w ostatnich latach pozyskały spore grono klientów. SKOK-i jednak zapewniają, że pieniądze klientów są chronione w takim samym stopniu, jak w przypadku lokat bankowych, dzięki gwarancji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK.
 
Chcesz podyskutować o bankach i ich ofercie? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum!
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl