Czy LIBOR w CHF zacznie rosnąć? Jeśli tak, to...

2010-02-17 08:31:25

... co z Twoim kredytem hipotecznym? W jaki sposób wysokość rat kredytów hipotecznych spłacanych w Polsce zależy od poziomu stóp procentowych w Szwajcarii? Co wpływa na zmienność wartości stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego? Sprawdź i dowiedz się, dlaczego warto śledzić informacje napływające z zagranicznych gospodarek.

Co LIBOR CHF ma coś wspólnego z Twoim kredytem?
 
Okazuje się, że bardzo wiele, pod warunkiem, że kredyt został zaciągnięty we frankach szwajcarskich. Oprocentowanie takiego kredytu hipotecznego składa się z dwóch czynników: zmiennej stopy LIBOR CHF oraz stałej marży banku, ustalonej w momencie podpisania umowy kredytowej.
LIBOR CHF to międzybankowa stopa procentowa, po której największe banki w Londynie skłonne są udzielać sobie nawzajem pożyczek w szwajcarskiej walucie. Jest ona ustalana w każdy dzień roboczy. Twój bank przy ustalaniu oprocentowania Twojego kredytu może brać pod uwagę np. stawki LIBOR CHF 3M czy 6M. Skróty te oznaczają okres, na jaki udzielany jest kredyt (na rynku międzybankowym) przy danej stopie. Wartości stopy LIBOR CHF mogą się dowolnie kształtować, co przekłada się na wahania w wysokości oprocentowania Twojego kredytu i spłacanych przez Ciebie comiesięcznych rat. Jednak mimo to, że stopa międzybankowa może ulec zmianie z dnia na dzień, jej wpływ na oprocentowanie nie jest natychmiastowy. Banki raz na kilka miesięcy przeprowadzają rewizję oprocentowania kredytów hipotecznych i dopasowują jego wysokość do aktualnej stawki LIBOR CHF.
 
Od czego zależy wartość stopy LIBOR CHF?
 
Ogólnie mówiąc, wpływ na określenie bieżącej stopy oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym denominowanych do franka szwajcarskiego ma szeroko pojęta sytuacja gospodarcza w Szwajcarii. Bezrobocie, tempo wzrostu gospodarczego, inflacja… takie czynniki mogą determinować wahania stawki LIBOR CHF. Ich wpływ można jednak uznać za pośredni, najważniejsze i bezpośrednie znaczenie ma stopa procentowa ustalana przez Szwajcarski Bank Centralny (SNB). Ta zaś z kolei zależy od polityczno-ekonomicznych decyzji dążących do utrzymania stabilności cen i pożądanego tempa wzrostu PKB. Jeżeli szwajcarscy ekonomiści uznają, że gospodarka ich kraju jest przegrzana lub inflacja za wysoka, podniosą stopy procentowe, aby załagodzić sytuację. Wtedy będzie miała miejsce reakcja łańcuchowa, której końcowym efektem będzie zmniejszenie zawartości Twojego portfela. Mechanizm jest prosty… Bank Centralny w Szwajcarii podnosi stopy procentowe -> rośnie stopa LIBOR CHF -> rośnie oprocentowanie Twojego kredytu -> płacisz wyższe odsetki.
 
Czy zatem wszyscy, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich mają podstawy do obaw? Historia pokazuje, że nie. Szwajcaria należy do krajów o najbardziej stabilnej sytuacji gospodarczej w Europie. Wskaźniki ekonomiczne napływające z tego kraju utrzymują się od lat na podobnym poziomie. Pozwala to wierzyć, że w ciągu najbliższych lat ta tendencja się utrzyma. Dlatego kredyty we frankach szwajcarskich, ze względu na swój długoterminowy charakter, są dobrym rozwiązaniem dla osób ceniących stabilność.
 
Należy pamiętać, że wpływ na oprocentowanie kredytów międzybankowych mają także nieoczekiwane i znaczące wydarzenia, takie jak globalny kryzys finansowy. Po bankructwie banku Lehman Brothers jesienią 2008 roku banki straciły do siebie zaufanie i chęć do wzajemnego pożyczania pieniędzy.
 
Poniższy wykres przedstawia, jak kształtowały się stopy LIBOR CHF 3M i WIBOR 3M, które stanowią główne składniki oprocentowania odpowiednio kredytów frankowych i złotowych. Wyraźnie widać większą zmienność stopy na rynku warszawskim. Podobne wnioski płyną z porównania stóp inflacji w Polsce i Szwajcarii.
 
LIBOR CHF i WIBOR oraz poziom inflacji w Polsce i Szwajcarii
 
libor chf
 
Chcesz podyskutować o kredytach mieszkaniowych? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum!   

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl