Czy fundusze stabilnego wzrostu to bezpieczna inwestycja? Sprawdź z Comperią!

2010-03-19 14:24:26

Fundusze inwestycyjne to znacznie bezpieczniejsza forma lokowania środków niż samodzielny zakup papierów wartościowych. Zastanawiasz się gdzie najkorzystniej ulokować swoje oszczędności? Chcesz grać na giełdzie, ale boisz się ryzyka? Jeżeli tak to koniecznie sprawdź fundusze stabilnego wzrostu – Comperia.pl pokazuje, czy to bezpieczna inwestycja.

Fundusze stabilnego wzrostu mają za zadanie zapewnić posiadaczom jednostek uczestnictwa regularne zyski. Główne instrumenty, w jakie inwestują, to przede wszystkim obligacje oraz bony skarbowe – średnio ok. 70 proc. portfela inwestycyjnego. W związku z tym, fundusze stabilnego wzrostu z definicji zaliczyć należy do inwestycji o niskim poziomie ryzyka. Niemniej jednak, część aktywów inwestowanych jest także w akcje. W zależności od statutu FI udział akcji w portfelu może wynosić od 10 do nawet 50 proc. Średnio kształtuje się jednak na poziomie 30 proc. wartości funduszu. Innymi słowy, fundusze stabilnego wzrostu przeznaczone są dla osób o wysokim poziomie awersji do ryzyka. Jest to także najbezpieczniejsza forma inwestowania w akcje.   
 
Fundusze stabilnego wzrostu – od czego zależą zyski
Zyski funduszu inwestycyjnego są pochodną zmian notowań instrumentów bazowych. W przypadku funduszy stabilnego wzrostu zależeć będą zatem w pierwszej kolejności od wyceny obligacji i bonów skarbowych, w drugiej natomiast od zmian cen akcji na giełdzie papierów wartościowych. Wpływy poszczególnych zmian na globalną kondycję funduszu uzależnione są od udziału poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym.
 
Niemniej jednak, oprócz czynników obiektywnych takich jak poziomy stóp procentowych czy wyniki finansowe spółek giełdowych, na wycenę jednostek uczestnictwa wpływają także czynniki psychologiczne – zmiany w zarządzie Towarzystwa Funduszu Inwestycyjnego, czy sytuacja finansowa emitenta instrumentu finansowego.
 
Fundusze stabilnego wzrostu – wyniki w 2009 roku
Comperia.pl pokazuje wyniki finansowe najlepszych funduszy stabilnego wzrostu w perspektywie roku 2009. Na podstawie poniższego zestawienia można stwierdzić, że nawet najlepsze fundusze nie gwarantowały bardzo wysokich wzrostów. Średni zysk z funduszu stabilnego wzrostu wyniósł w 2009 roku ok. 9 proc.
 
Najlepsze fundusze stabilnego wzrostu – zestawienie
 
Lp.
Nazwa Funduszu
Zysk w 2009
1
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO
23,54 proc.
2
Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu
18,16 proc.
3
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO
16,33 proc.
4
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu
15,14 proc.
5
Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO
14,33 proc.
 
Jeżeli chodzi natomiast o ryzyko związane z inwestowaniem w poszczególne typu funduszy inwestycyjnych, to w roku 2009 fundusze stabilnego wzrostu wcale nie okazały się pewniejszymi instrumentami finansowymi niż np. fundusze akcji, które powszechnie uważane są za dużo bardziej ryzykowne.
Średni współczynnik zmienności zysku dla funduszy stabilnego wzrostu w 2009 roku wyniósł aż 145 proc. Jest to iloraz odchylenia standardowego zysku z inwestycji i przeciętnego zysku z inwestycji w danym funduszu inwestycyjnym. W przypadku funduszy akcyjnych odpowiedni wskaźnik nie przekroczył 75 proc.
 
Najlepsze fundusze inwestycyjne – zestawienie zysku i ryzyka
 
Lp.
Rodzaj funduszy
Zysk w 2009
Współczynnik zmienności zysku
1
akcyjne
37,15 proc.
74 proc.
2
stabilnego wzrostu
9,61 proc.
145 proc.
3
mieszane
9,41 proc.
342 proc.
4
obligacji
8,61 proc.
97 proc.
5
gotówkowe
4,56 proc.
81 proc.
 
Niemniej jednak, na takie wyniki funduszy stabilnego wzrostu w ubiegłym roku złożyło się wiele czynników. Najważniejszym z nich były wahania notowań giełdowych, powszechny brak zaufania do sektora finansowego, a także zła sytuacja makroekonomiczna w naszym regionie. W dalszym ciągu są to skutki kryzysu finansowego z 2007 roku. W perspektywie nadchodzących lat wpływ tych wydarzeń będzie jednak coraz słabszy, co przełoży się na większą stabilność wszystkich instrumentów finansowych, w tym także funduszy stabilnego wzrostu.

 

W jakim funduszu ulokowałbyś swoje oszczędności? Podziel się swoją opinią na naszym forum!
 
Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl