Czy dzisiejsze lokaty wypracują jakikolwiek realny zysk?

2013-10-18 11:53:41

Oprocentowanie lokat bankowych jest dziś na mizernym poziomie, a jeszcze gorzej sytuacja wygląda, gdy odniesie się przyszłe zyski do prognozowanej inflacji. Okazuje się, że najlepsze dziś depozyty roczne wypracują tylko 1-1,5 proc. realnego zysku. Realne oprocentowanie dla wszystkich ofert na rynku oscylować będzie wokół… 0 proc.

Na realny zysk z lokaty bankowej, tak jak zresztą każdej innej inwestycji, mają wpływ dwa czynniki. Po pierwsze - nominalny zysk z depozytu, zaś po wtóre - inflacja. Tak, dopiero po uwzględnieniu inflacji, cichego pożeracza wartości naszych pieniędzy, okaże się, ile faktycznie można za środki z lokaty nabyć.

Obecnie mamy do czynienia z najgorszym dla deponentów momentem - oprocentowanie lokat sięga dna, zaś inflacja będzie rosła. Może nie dynamicznie, ale jednak. Rząd prognozuje średnioroczną inflację w 2014 r. na poziomie 2,4 proc. Wielu ekspertów z dystansem podchodzi jednak do tych predykcji, za bardziej realny poziom przyjmując ok. 2 proc. Dla porównania - średnie oprocentowanie lokat rocznych na 5 tys. zł to obecnie 2,40 proc. brutto, a więc ok. 1,94 proc. po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych.

Wniosek jest zatem banalnie prosty, a jednocześnie druzgocący - obecne lokaty w bankach to właściwie jedynie sejf do utrzymania wartości pieniędzy deponentów. O realnych zyskach w wielu przypadkach nie ma co mówić, a jeśli w ogóle - to naprawdę nikłych.

Przyjmując, że za rok inflacja wyniesie 2 proc. r/r, to realny zysk z najlepszej obecnie bankowej lokaty rocznej na rynku (FM Lokata PRO w FM Banku PBP na 3,70 proc. w skali roku) wyniesie ledwie 0,98 proc. Na najgorszych aktualnie depozytów realna strata sięgnie ok. 1,50 proc. Średnia dla całego rynku jest równie porażająca – to poziom -0,06 proc. Innymi słowy, pieniądze ulokowane dziś na przeciętnej lokacie będą za rok, mimo powiększenia o odsetki, realnie warte mniej niż teraz.

Inflacja roczna na poziomie 2 proc. oznacza, że za określony koszyk dóbr, który dziś wart jest 5 000 zł, za rok trzeba będzie zapłacić 5 100 zł. Konfrontując tę wiedzę z zyskami z lokat okazuje się, że realny zysk z najlepszej dziś rocznej lokaty na rynku wyniesie tylko niecałe 50 zł. Przeciętny depozyt o oprocentowaniu brutto 2,40 proc. przyniesie jedynie 97 zł zysku, czyli mniej, niż w tym samym czasie deponentowi weźmie inflacja.

Oczywiście trudno dokładnie oszacować, ile wyniesie w przyszłym roku inflacja, ale nawet gdyby przyjąć jej wysokość na poziomie nie 2 proc., a 1,5 proc., to realne zyski wzrosłyby jedynie o ok. 0,5 p. proc., a więc o ok. 25 zł.

Obecna sytuacja deponentów jest zupełnie odmienna od położenia osób, które lokaty zakładały w zeszłym roku. Średnie oprocentowanie lokat rocznych wynosiło wówczas 4,72 proc., na ponad dwudziestu depozytach można było zarobić przynajmniej 6 proc. w skali roku, a rekordziści dawali aż 6,70 proc. Zestawiając te liczby z 1-procentową inflacją (to odczyt inflacji rocznej z września br.) okazuje się, że najlepsze lokaty wykreowały realny zysk na poziomie 4,38 proc., zaś średni realny zarobek wyniósł 2,80 proc. Nie było na rynku żadnej lokaty (!!!), która w realnym ujęciu przyniosła klientowi stratę. Realny zysk na poziomie 1-1,5 proc., dzisiejszy szczyt marzeń deponentów, generowały depozyty praktycznie z samego dna rankingów lokat sprzed roku.

Najlepsze i najgorsze obecnie lokaty roczne na 5 tys. zł w zderzeniu z inflacją
Bank
Nazwa oferty
Odsetki po podatku
Oprocento-wanie
Realny zysk
z lokaty przy inflacji 1,5 proc.
Realny zysk
z lokaty przy inflacji 2 proc.
FM Bank PBP
FM Lokata PRO
149,85 zł
3,70%
1,47%
0,98%
FM Bank PBP
FM Lokata Spinająca w PLN
145,80 zł
3,60%
1,40%
0,90%
FM Bank PBP
Lokata WIBOR Plus
142,15 zł
3,51%
1,32%
0,83%
Meritum Bank
Lokata "Meritum Zysku w Internecie"
141,75 zł
3,50%
1,32%
0,82%
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa (dla posiadaczy konta )
141,75 zł
3,50%
1,32%
0,82%
Meritum Bank
Lokata standardowa dla klientów indywidualnych
133,65 zł
3,30%
1,16%
0,66%
Meritum Bank
Lokata Meritum Zysku
133,65 zł
3,30%
1,16%
0,66%
Crédit Agricole
Lokata z Plusem
129,60 zł
3,20%
1,08%
0,58%
INVEST-BANK
Lokata Internetowa
129,60 zł
3,20%
1,08%
0,58%
Crédit Agricole
Lokata - stałe oprocentowanie
129,60 zł
3,20%
1,08%
0,58%
Bank Zachodni WBK
Lokata Impet
60,75 zł
1,50%
-0,28%
-0,77%
Bank BGŻ
Lokaty klasyczne w PLN
60,75 zł
1,50%
-0,28%
-0,77%
Toyota Bank
Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa)
60,75 zł
1,50%
-0,28%
-0,77%
Bank Zachodni WBK
Lokata - stałe oprocentowanie
50,62 zł
1,25%
-0,48%
-0,97%
Toyota Bank
Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa)
40,50 zł
1,00%
-0,68%
-1,17%
Lokata 6+6
40,50 zł
1,00%
-0,68%
-1,17%
PKO BP
Lokata na 12 miesięcy
24,30 zł
0,60%
-1,00%
-1,48%
PKO BP
Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych - oproc. zmienne
20,25 zł
0,50%
-1,08%
-1,56%
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński