Co podwyżka stóp procentowych w Polsce będzie oznaczać dla Twojego portfela?

2010-11-04 16:37:15

Niedawno było o niej głośno, ale tym razem jeszcze nic się nie zmieniło... W najbliższym czasie podwyżka stóp wydaje się być nieunikniona. Co to oznacza dla Ciebie? Jak inwestować, jak oszczędzać? Comperia podpowiada, w jaki sposób przygotować się na wzrost rynkowych stawek procentowych i co one oznaczają dla Twojego portfela.

Najważniejsze stopy bez zmian
Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zaowocowało tylko nieznacznym wzrostem stopy rezerw obowiązkowych o 0,5 pkt. proc. do 3,5 pkt. proc. Kolejny raz przysłowiowe „jastrzębie” walczyły z „gołębiami” o poziom podstawowych stóp procentowych. I chociaż tym razem do poważnych zmian nie doszło, w obliczu sytuacji rynkowej podwyżki wydają się być tylko kwestią czasu. Z jednej strony RPP obawiała się działania wyższych stawek na szkodę gospodarki i jej potencjalnego schłodzenia. Tym bardziej, że banki centralne innych krajów również wstrzymują się z decyzjami. Z drugiej strony mamy wzrastającą presję inflacyjną i spadek realnej stopy procentowej do 1 %, co skłania do działań. Rada czeka na rozwój wydarzeń i wzrostem stopy rezerw obowiązkowych sygnalizuje zacieśnianie polityki pieniężnej.

Dlatego też warto zastanowić się co stanie się z produktami bankowymi w obliczu tej podwyżki, by wiedzieć jak maksymalizować zyski i w co warto lub nie warto inwestować.

Lokaty i konta oszczędnościowe

Oferta depozytowa banków jest silnie związana ze stopami procentowymi. Wzrost ich wartości świadczy o tym, że pieniądz jest trudniejszy do pozyskania. Dlatego też banki zaczynają bardziej konkurować oferując atrakcyjniejsze oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych. Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach instytucje finansowe mogą wyjść na rynek z ponadstandardową, niezwykle dobrą ofertą (w przypadku rozpoczęcia akcji kredytowej na dużą skalę), jednak ogólny trend podąża za stopami procentowymi.

Przykładem może być wykres obrazujący średnie oprocentowanie lokat dla 10 000 PLN na przestrzeni ostatnich miesięcy i zmiana stopy depozytowej w tym samym czasie.
Lokata bankowa

Stopa depozytowa określająca minimalne oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym osiągnęła dołek w marcu 2006 r. Od tego czasu wzrastała aż do czerwcowego maksimum (4,5%), które pozostało niezmienione do listopada. Na powyższym wykresie widać, że średnie oprocentowanie lokat w listopadzie 2008 r. było spóźnione o kilka miesięcy w stosunku do kilkumiesięcznego maksimum stopy depozytowej na poziomie 4,5%. Tak samo późniejszy spadek stóp procentowych jest wolniej odbierany przez rynek. Banki nie chcą drastycznie obniżać oprocentowania depozytów i nie czynią tego jednocześnie, więc średnie oprocentowanie lokat obniża się powoli. Warto jednak zwrócić uwagę, że stopy procentowe utrzymujące się na niskim poziomie od czerwca 2009 r. nieustannie przyciągają średnie oprocentowanie.

Jak wpływa to na decyzje inwestycyjne?

Zdecydowanie nie warto zakładać dzisiaj długoterminowych lokat o stałym oprocentowaniu, gdyż w kilkumiesięcznej perspektywie oprocentowanie depozytów będzie rosło i w tym przypadku banki szybciej zaczną podwyższać oprocentowanie i konkurować o pieniądze klientów. Lepiej jest założyć teraz lokatę na krótszy okres by potem odnowić ją już z wyższym oprocentowaniem.

Lokaty o zmiennym oprocentowaniu są w tym kontekście "bezpieczne", bo bank na bieżąco będzie mógł podwyższać oprocentowanie. Niestety ten rodzaj lokat daje w skali roku przeważnie niższe odsetki.

Konta oszczędnościowe, zarówo jak lokaty o zmiennym oprocentowaniu są elastyczne i w tym przypadku nie musimy się martwić zmianę stóp procentowych przez RPP, gdyż nasze środki powinny przynosić z czasem wyższą stopę zwrotu.

Jaki produkt, na jakie czasy?

Zwolennicy listopadowych wzrostów stóp procentowych powinni wybrać trzymiesięczną lokatę optymalną w Open Finance lub lokatę codzienną w Getin Banku ( obie z oporcentowaniem równym 6,02%). Po tym okresie będzie można poszukać nowych korzystniejszych lokat.

Natomiast osoby, które uważają, że podwyżki stóp będą dopiero w styczniu ( jako że historycznie RPP raczej nie zmienia stawek oprocentowania w grudniu) mogą zdecydować się na lokatę półroczną i po tym czasie analogicznie wypatrywać lepszych możliwości inwestycyjnych. W tym przypadku godnymi uwagi również będą lokata optymalna i lokata codzienna w wyżej wymienionych instytucjach (tym razem 6,25%).

Podsumowanie
Tak właśnie kształtuje się teorytyczna kolejność zjawisk na rynku depozytów. Poza lokalnymi i krótkookresowymi akcjami pozyskiwania kapitału od klientów, przeciętne oprocentowanie podąża za stopami procentowymi. Wiadomo więc dużo. Najważniejsze stopy NBP i oprocentowanie depozytów będą rosły, pytanie tylko kiedy. Konia z rzędem temu, kto prawidłowo przewidzi dokładną datę. Wiele wskazuje już na listopad. Z drugiej strony warto przyglądać się działaniom innych banków centralnych, gdyż RPP podejmując decyzję zwraca uwagę na gospodarki innych państw.

Marcin Zienkiewicz
Analityk Comperia.pl

Śledź uważnie portal Comperia.pl. W najbliższym czasie kolejna analiza: Jak wzrost stóp procentowych wpłynie na rynek kredytowy?

Ekspert Comperia.pl