Centrum Cyberbezpieczeństwa, pierwsza taka europejska inicjatywa Mastercard, powstanie w Waterloo, w Belgii

2020-02-17 13:57:01

Mastercard inwestuje w Europie w zwalczanie cyberzagrożeń. W belgijskiej siedzibie firmy, w Waterloo, powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Nowa instytucja tworzona z inicjatywy wydawcy kart Mastercard będzie mieć za zadanie współpracowanie z krajowymi ośrodkami ds. cyberbezpieczeństwa, instytucjami związanymi z finansami zarówno prywatnymi, jak i publicznymi oraz z organami ścigania i bankami centralnymi, m.in ECBR, ECCFI, Europol, FS-ISAC, Interpol, Narodowy Bank Belgii, brytyjskie NCA (Narodowa Agencja ds. Przestępczości) i brytyjską agencją NCSC.

Powstanie centrum ma usprawnić komunikację zarówno wewnątrz zespołów Mastercard, jak i komunikację zewnętrzną z partnerami oraz klientami. Tymczasowe centrum zostanie uruchomione już wiosną br., natomiast oficjalne otwarcie będzie miało miejsce w 2021 r.

Marzena Kazbieruk