Bezpieczne oszczędzanie? Tak, to możliwe! Cz.1.

2012-11-05 10:20:08

Metod pomnażania pieniędzy jest wiele. Osoby dysponujące nadwyżkami pieniężnymi mogą je lokować w akcjach, obligacjach, surowcach lub też chociażby na tradycyjnych lokatach bankowych, czy w jednostkach funduszy inwestycyjnych. Instrumentów służących do „zarabiania” jest bardzo dużo. Jednak czy wszystkie są jednakowo bezpieczne? Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła poszukać tych najbezpieczniejszych.

Gromadzenie środków pieniężnych jest trudnym i wymagającym zajęciem. Jednak jeszcze większym wyzwaniem jest zapewnienie należytego bezpieczeństwa posiadanym oszczędnościom. I nie chodzi o to, aby trzymać w sejfie swoje pieniądze, ale o takie ich ulokowanie, aby nie traciły na wartości. Poniżej kilka wybranych produktów finansowych, których głównym zadaniem jest ochrona wpłaconego kapitału. Jednak w przypadku każdego instrumentu istnieje również ryzyko poniesienia strat. Dlatego ważne jest aby odpowiednio rozdzielić swoje oszczędności. Lokata bankowa
Lokaty bankowe to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych służących do pomnażania oszczędności klientów. Polega ona na tym, że osoba dysponująca pewną kwotą pieniędzy pożycza ją bankowi na określony w umowie czas, po którego upłynięciu bank zwraca wpłaconą sumę wraz z narosłymi odsetkami.

Depozyty bankowe należą do jednych z najbezpieczniejszych produktów finansowych, ponieważ podlegają one 100-procentowej ochronie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 tys. euro. Ceną za tak dobre zabezpieczenie kapitału jest oczywiście oferowane średnie oprocentowanie, które w przypadku tych produktów nie przekracza poziomu 5 procent. Najlepsze oferty oferują odsetki sięgające od 6 do nawet 9 proc. w zależności od terminu na jaki zostały założone.

Warto zwrócić uwagę na rozróżnianie banków od firm oferujących produkty „lokatopodobne”. Te drugie nie są tak bezpieczne jak depozyty bankowe, a najlepszy przykład na potwierdzenie tej tezy to ostatnia afera Amber Gold. Zagrożenie:
Oszczędności klienta są zagrożone w przypadku upadłości banku. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w 2001 roku i dotyczyła banku spółdzielczego (źródło: BFG).

Lokaty bankowe to bodaj najpopularniejsza bezpieczna forma lokowania pieniędzy. Do mało ryzykownych form oszczędzania należą też m.in. obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w bezpiecznych funduszach inwestycyjnych. O nich przeczytać można tutaj. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk